ปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มโคเนื้อ “ศ รีวิชัย”

22 มิ.ย. 2564


ชุมพร-ปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มโคเนื้อ “ศ รีวิชัย” 

     วันนี้(22 มิย. 64) เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดชุมพร ซึ่งจะได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ม.5 บ้านอ่างทอง ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมี นายสมชาย สุทนต์ ปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ พร้อมด้วย นายไชยชนะ นาคมณี สมาชิกสภาเกษตรกร อ.ท่าแซะ ,นายวัฒนปกรณ์ ทัตปุราณธน เจ้าของฟาร์ม “สวนศรีนวล” เจ้าของสถานที่ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้ร่วมสัมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้
 นายสมชาย สุทนต์ ปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ กล่าวว่า การสัมนาในวันนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อให้มีความเชื่อมโยงทั้งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการเลี้ยงวัวในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่ง อ.ท่าแซะ มีความพร้อมที่จะมีการตั้งกลุ่มร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในพื้นที่ ทั้งยังทำให้เกษตรกรได้มีความรู้เรื่องการป้องกันโรค “ลัมปี สกิน” ที่เกิดขึ้นในวัว ซึ่งเป็นโรคเกิด(อุบัติ)ใหม่ ที่เริ่มจากการแพร่ระบาดโดยมีแมลงเป็นพาหนะ การขึ้นทะเบียนของเกษตรกรจึงมีความจำเป็นต่อพี่น้องเกษตรกร ต้องขึ้นทะเบียนซึ่งเกษตรกรเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเมื่อยามเกิดวิกฤตต่างๆขึ้น


สำหรับโรค “ลัมปี สกิน” เป็นโรคที่เกิดขึ้นในสัตว์ ไม่ส่งผลอันตรายกับคนซึ่งเราป้องกันได้ คุณพจมาน อำไพวงศ์ ผู้แทนกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรภาคใต้ กล่าวว่า เราจะช่วยให้เกษตรกร ปลดเปลื้องหนี้สินให้กับเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวิกฤต โดยเกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่ม เพราะกองทุนเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งก่อตั้งมากว่า 20 ปี  สำหรับการเข้าเป็นสมาชิดกองทุนซึ่งเราใช้บัตรประชาชนของเกษตรกรเพียงอย่างเดียว ก็สามารถสมัครเข้ากองทุนฟื้นฟูเกษตรกรได้

เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.ชุมพร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน