ธารน้ำใจหลั่งไหลมอบให้แก่ชาวตลาดบางลี่ และบุคคลากรทางแพทย์

21 มิ.ย. 2564


กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และประชาชนติดเชื้อแล้ว 21 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำจำนวนมาก อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ส่วนมากเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนม่า คณะกรรมการควบคุม จ.สุพรรณบุรี จึงมีมติเห็นชอบให้ปิดตลาดเป็นเวลา 7 วันตั้งแต่วันที่ 20 -26 มิ.ย.  เพื่อลดการเคลื่อนบ้ายของคนหรือการค้าขายในตลาด
ล่าสุดวันที่ 21 มิ.ย. พระครูโกศลธรรมานุสิฐ รองเจ้าคณะอำเภอ บางปลาม้า  เจ้าอาวาสวัดสวนหงส์ ร่วมกับนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคชาติไทยพัฒนา นายวิชัย ภูมิวัฒนาชัย(สจ.ช้าง)นำข้าว 200 กล่อง และนำดื่ม ไปมอบให้กับ โรงพยาบาลพระสังฆราชองค์ที่ 17(สองพี่น้อง)โดยมีผอ. โรงพยาบาลฯ และทีมงานเป็นผู้แทนรับมอบ


เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งในขณะนี้อำเภอ สองพี่น้อง ประสบภัยโรคระบาด covid-19 นอกจากนี้ยังมีธารน้ำใจจากภาครัฐและเอกชนอีกหลายหน่วยงาน นำสิ่งของไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวตลาดบางลี่ และบุคคลากรทางแพทย์ จำนวนมาก

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน