สส.ณัฐวุฒิ มอบข้าวสารอาหารแห้งให้ชาวตลาดบางลี่

20 มิ.ย. 2564


จากกรณีวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา นายณัฐภัทร สุวรรณประทีปผวจ.สุพรรณบุรี และผู้เกี่ยวข้องประชุมคณะกรรมการติดต่อโรคจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัส โควิด-19 โดยได้มีการเริ่มผ่อนคลายมาตราการต่างๆ จากคำสั่งเดิม  ทั้งเรื่องสถานศึกษา และ กิจการ ต่างๆที่ได้ทำการสั่งปิด 

โดยในที่ประชุม นายไพฑูรย์ วงศ์วีระกูล นายอำเภอสองพี่น้อง เสนอให้ปิดตลาดบางลี่ อ.สองพี่น้อง หลังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง ในที่ประชุมมิมติให้ปิดเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิ.ย.เพื่อลดการเคลื่อนย้ายในคนหรือการค้าขายภายในตลาด ส่วนร้านอาหารไม่อนุญาตให้นั่งกินในร้าน  ซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียว
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 มิ.ย. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยเลขานุการรมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกิจภาษณ์ เกียรติชูสกุล สจ.เขต 1 อ.สองพี่น้อง ร่วมกันเป็นตัวแทนมูลนิธิบรรหาร แจ่มใส ศิลปอาชา และนายวราวุธ  ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบสิ่งของ  ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องใช้จำเป็นให้นางไพรัช ทำคำใส นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวตลาดบางลี่


โดยนายณัฐวุฒิ กล่าวว่าตลาดบางลี่ ถือเป็นตำนานของสุพรรณบุรี การที่ชาวตลาดบางลี่เดือดร้อน โดยเฉพาะเรื่องโรคระบาดโควิด-19  เราทุกฝ่ายจึงต้องมาร่วมมือร่วมใจช่วยกัน โดยเฉพาะมูลนิธิบรรหาร แจ่มใส ศิลปะอาชา ไดให้ความช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด และ นายวราวุธ ก็จะมาสานงานต่อของนายบรรหาร อะไรที่จะทำให้กับชาวบางลี่ได้ นายวราวุธ สส. สจ. ในพื้นที่จะทำเพื่อชาวบางลี่และชาวสุพรรณบุรี มีอะไรขอให้เรียกใช้ ได้ตลอดเวลา และขอให้ทุกคนก้าวผ่านโควิด-19 ไปได้โดยเร็ววัน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน