ผนึกกำลังยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับความต้องการของตลาดและการมีงานทำ

20 มิ.ย. 2564


วันที่ 20 มิถุนายน 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วย ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี และบุคลากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ในการแจ้งประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพโลจิสติกส์ จำนวน 4 สาขา และกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหการ จำนวน 2 สาขา รวมเป็น 6 สาขา ดังนี้
1.สาขาอาชีพ ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1

2.สาขาอาชีพ ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1

3.สาขาอาชีพ ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1

4.สาขาอาชีพ นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1

5.สาขาอาชีพ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

6.สาขาอาชีพ ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1


พร้อมทั้งยังหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระดับ 1 ต่อไป ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สอบถาม​ข้อมูล​เพิ่มเติม​ได้ที่​ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ โทร​ 034-534078

วุฒิเดช ก้อนทองคำ จ. กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน