ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานียันเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

19 มิ.ย. 2564


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  2564 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี  นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี  นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นายพูนศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอเกาะพะงัน  ร่วมประชุม กับนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวเกาะ สมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ตามแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวใน 120 วันของรัฐบาล
ทั้งนี้  ในการหารืออำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงัน ได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมโครงสร้างแผนปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติการ รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้การท่องเที่ยวระบบปิด( samui sealed route model)

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า มีความปลอดภัยจากโควิด-19 และผู้แทนสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยได้นำเสนอแผนการตลาดของภาคเอกชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวยังเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า 


โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า ขอยืนยันว่า เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า มีความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นี้ อย่างแน่นอน

จากหารือแนวทางส่งเสริมการเปิดพื้นที่นำร่อง เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 3 เกาะ พร้อมร่วมมอบใบรับรองสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน samui+ และ sha+ ให้แก่ผู้แทนสถานประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยว 3 เกาะแห่งนี้

สสันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน