พ่อเมืองระนองเชิญชวนประชาชนออกมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

18 มิ.ย. 2564


 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  ที่สถานที่จุดฉีดวัคซีน โควิด-19 โรงพยาบาลระนอง  กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค  และประชาชนทั่วไป ของจังหวัดระนอง ที่ลงทะเบียนผ่าน หมอพร้อมและระนองพร้อม   ยังคงเดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีน  กันต่อเนื่อง  โดยมีนายสมเกียรติ   ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่มารอฉีดวัคคซีน  รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็ง 
  โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง และโรงพยาบาลระนอง รวมทั้ง โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 4 แห่ง ในจังหวัดระนอง ได้เร่งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่าน หมอพร้อม ได้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง,ประชาชนทั่วไป  และ ฉีดเข็มที่สองให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการด่านหน้า,บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง   โดยมีผู้มารับการฉีดวัคซีน แบ่งเป็น ฉีดวัคซีน Sinovac  เข็มแรก จำนวน 19,943 คน เข็มที่สอง 14,548 คน และวัคซีนAstra Zeneca เข็มแรกได้รับการฉีด จำนวน 20,999 คน และเข็มที่สอง จำนวน 3 คน  

 

 


นายสมเกียรติ   ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า  การฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่จังหวัดวางไว้ล่วงหน้า  และภายใน 4 เดือนสามารถฉีดวัคซีนได้เกือบครบทั้ง 200,000 คน    โดยเดือนแรกนี้  มีผู้มารับการฉีดวัคซีนแล้วถึง 40,942 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 จากเป้าหมายประชากร 159,955 คน   หรือ 70 %ของประชากรจังหวัดระนอง   ซึ่งจังหวัดระนองได้รับการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง   ให้ประชากรทั้งจังหวัด ใน 5 อำเภอ  ได้รับการฉีดวัคซีนวันละ 2,500 คน 

พร้อมกล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนไทยทุกคน และพี่น้องที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย  มาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนร่วมกัน จังหวัดระนองได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวนร่วม 50,000 ราย ยังไม่มีผู้ใดเป็นอะไร  ฉะนั้นพวกเราจงเชื่อมั่นด้วยการมาฉีดวัคซีนหมู่ร่วมกัน     

 

กฤษดา  เอกวานิช ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ระนอง

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน