ผอ.ป.ป.ช.กาญจน์ ร่วมกับป.ป.ช.ภาค7พร้อมชมรม STRONG ลงพื้นที่ อ.ท่าม่วง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

18 มิ.ย. 2564


            วันที่ 17 มิถุนายน 2564เมื่อเวลา09.30น นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นางคิรากร นาคเอี่ยม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวสุพรรณิกา จันทร์จิราจิรานุวัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7นายธนเกียรติ วัฒนศิลป์ นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการ ป.ป.ช.ภาค 7 นางสาวชัญญณัท พรโพธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ป.ป.ช.ภาค 7 พร้อมกับ ประธานชมรมSTRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบุรีและคณะ ลงพื้นที่ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจสอบการก่อสร้างท่าจอดเรือ โครงการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขุดสระเก็บกักน้ำหมู่ที่ 4 บ้านหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 80.00 เมตรยาว 180.00เมตรสระน้ำปู GCLขนาด 10 ไร่ ก่อสร้างเพื่อกักเก็บน้ำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อจากนั้นจึงเดินทางต่อมายังเทศบาลท่าม่วง โดยทางปลัดเทศบาลท่าม่วง รองปลัด ผอ. ช่างโยธาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำเอกสารมามอบให้กับเจ้าพนักงานป.ป.ช.
ประจำจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดว่าการก่อสร้างตรงตามแบบเอกสารในสัญญาหรือไม่รวมทั้งมีการสอบถามชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง กับโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.20 เมตรยาวรวม420.00เมตรหนา0.05เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ปูผิวจราจรแอดพลาสติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1807.00 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนดงบประมาณในการสร้าง 77,700,000บาทสัญญาเลขที่ 1/ 2564 ลงวันที่ 16 มีนาคมพศ 2564 เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ 17 มีนาคมพ.ศ 2554 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้รับจ้างโดยบริษัทขุนทองแอสพลัสจำกัด  และเสาไฟฟ้าปฎิมากรรม บริเวณถนนเทศบาลซอย 11 ซอยบ้านแขกหมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จากการตรวจสอบเบื้องต้น พนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 7 ได้เก็บข้อมูลทั้ง2ที่ที่ลงตรวจอย่างละเอียดเพื่อไปทำการพิจารณา


เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 และชมรม strong-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ในเขตอำเภอท่าม่วง เพื่อสังเกตการณ์โครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องปราม และให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบ และระเบียบ กฎหมาย โดยตะนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์จัดทำรายงานข้อเสนอแนะให้ส่วนราชการต่างไป ในจังหวัดกาญจนบุรีใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงอย่างระมัดระวังและถูกต้องตามระเบียบกีรติ ก้อนทองคำ/นิติธาดารัตน์ เคนจิ ภาพ/ข่าว ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน