สมเด็จพระพันปีหลวงพระราชทานชุด PAPR แก่โรงพยาบาลระนอง

18 มิ.ย. 2564


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  ที่ห้องประชุม โกมาซุม โรงพยาบาลระนอง  นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร   ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง,นายแพทย์ อรุณ  สัตยาพิศาล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง   พร้อมด้วยข้าราชการสาธารณสุขจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่บุคลากรแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลระนอง   เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ชุด PAPR ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์  เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สู้ภัยโควิด-19
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  เป็นประธานทำพิธีถวายคำนับ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์   และ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือ ชุด PAPR (Powered Air Purifying Respirator) 


เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลระนอง   และ ปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา-2019  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ที่สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงมีต่อโรงพยาบาลระนอง   บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดระนอง  ซึ่งโรงพยาบาลระนอง จะนำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการทำงานดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถ ยังความปลื้มปีติแก่ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า

 

 

 

 กฤษดา  เอกวานิช ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ระนอง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน