นายกเหล่ากาขาดจันทบุรี ทำพิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

18 มิ.ย. 2564


นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีร่วมเหล่ากาชาดอำเภอโป่งน้ำร้อน ฝ่ายปกครองทัองถิ่น เทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมทำพิธีมอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ในโครงการซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่บ้านทับไทร หมู่ที่1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะเหล่ากาชาดอำเภอโป่งน้ำร้อน และผู้นำท้องถิ่นร่วมมอบบ้านกาขาดเฉลิมพระเกียรติให้กับนาย ไม ศรีบุรี อายุ77 ปี อยู่บ้านเลขที่322/7 หมู่ที่1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ครองชีพตามรำพัง เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยที่แข็งแรงหลบแดดฝนและภัยอันตรายต่างๆ โดยบ้านได้ออกแบบจนาดกว้าง2.50 เมตรยาวประมาณ 4 เมตรพร้อมครัวและห้องน้ำ ในตัว เป็นทรงโมเดิล ชั้นเดียวโครงเหล็ก ฉาบปูน ในงบประมาณ 5 หมื่นบาท
ตามที่เหล่ากาขาดจังหวัดจันทบุรี ได้ทำโครงการ ซ่อมบ้านกาขาดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี2564 อำเภอละ1 หลังในวงเงินหลังละ50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สำนักงานเหล่ากาชาดจันทบุรีได้สำรวจและพิจารณาคัดเลือก นาย ไม ศรีบุรี แต่เนื่องจากบ้านเดิมที่นายไม อาศัยอยู่ ค่อนข้างจะยากต่อการซ่อมแซม จึงพิจารณาให้สร้างในที่ใกล้เคียงแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรมไม่สามารถซ่อมได้


ซึ่งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมพิจารณามีมติให้สร้างใหม่และมอบให้กับนายไม ศรีบุรี โดยออกเลขที่บ้านให้เป็นบ้านเลขที่ 322/7 ม 1 ทั้งนี้ได้มีนายมงคล เลิศพรทิพย์ ปลัดอาวุโส อำเภอโป่งน้ำร้อน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบบ้านพร้อมกล่าวรายงานแก่นายกเหล่ากาชาดจันทบุรี ประธานในพิธี

ไพโรจน์ อนุ จันทบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน