ระดมความคิดเห็นวางแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายรัฐฯ

17 มิ.ย. 2564


ชุมพร-ระดมความคิดเห็น วางแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายรัฐฯ
      วันนี้(17 มิย 64) เวลา 9.00 น. ณ วัดสุวรรณคูหาวารีวง(วัดถ้ำโพงพาง) ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมือง ชุมพร พร้อมด้วย นายยุทธชัย จิตรอารีย์รัตน์ ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ,นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกว่า 50 คนร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง “การสร้างความร่วมมือของชุมชนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว” กรณีศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวชายทะเล ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง บริเวณวัดสุวรรณคูหาวารีวง(วัดถ้ำโพงพาง)บ้านทุ่งมะขาม ต.หาดทรายรี อ.เมืองจ.ชุมพร ภายใต้การสนับสนุนจาก นายยุทธนา สันติวิมล เจ้าของภูฟ้านาเลรีสอร์ทและอาจารย์ภารวี ขจรไพบูลย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ และเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดชุมพร 
     นอกจากนี้ยังได้มีการปรึกษาหารือการจัดทำโครงการ “ปักรั้วไม้สลายคลื่น” เพื่อฟื้นฟูชายหาดบริเวณวัดสุวรรณคูหาวารีวง(วัดถ้ำโพงพาง) ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาในกรณีที่พื้นที่ถูกการกัดเซาะชายฝั่ง จากคลื่นลมทะเลจนทำให้พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวหดหายไปจากการกัดเสาะพื้นที่ชายฝั่งโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุม


การเสวนาในวันนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐฯ เช่น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคชุมพรและอุทยานฯ ได้มารับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น โดยมีประชาชนให้ความเห็นชอบ ,ให้ความร่วมมือเพื่อหาแนวทางและเพื่อจะได้กำหนดรูปแบบโครงการออกมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับในพื้นที่ต่อไป

เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.ชุมพร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน