ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนหลังพบมีการบุกรุกอย่างผิดกฎหมาย

17 มิ.ย. 2564วันที่ 17 มิ.ย. 2564 นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4(สุราษฎร์ธานี) ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ,ตำรวจ ,ป่าไม้ ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,เจ้าพนักงานที่ดินและองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ลงพื้นที่ หมู่ 2 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร หลังทราบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนผิดกฎหมาย จึงเข้าทำการตรวจยึดและดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2564”
     ทางด้าน นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การทำงานในวันนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ที่มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม ,กระทรวงมหาดไทย ,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,กอ.รม-น. ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก พร้อมทั้งยึดครอบครองพื้นที่ป่าไม้ผิดกฎหมายให้เด็ดขาด
 

ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4(สุราษฎร์ธานี) ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ,ตำรวจ ,กอ.รมน. ,ป่าไม้ ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,เจ้าพนักงานที่ดิน ,องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองและผู้นำชุมชน ร่วมกันปฏิบัติการตรวจสอบในพื้นที่ หมู่ 2 ต,ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 32 ไร่ 
     จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งที่ถูกทิ้งร้างว่างเปล่ามานานและไม่มีผู้ดูแล พื้นที่ดังกล่าวได้ถูกบุกรุกพื้นที่ป่าไม้อย่างผิดกฎหมาย จึงได้ตรวจยึดและจับกุมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


 

และหากมีการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด ก็จะนำพื้นที่ที่ยึดคืนมาฟื้นฟูให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และกลับคืนมาเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในอนาคตข้างหน้าต่อไป.

 

เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชุมพร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน