ชาวบ้านรวมตัวคัดค้านการยื่นคำขอสำรวจแร่ของบริษัทเอกชน

17 มิ.ย. 2564


วันที่ 17 มิ.ย. 2564  นี่คือบรรยากาศชาวบ้าน ม. 2, 3   ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รวม กว่า 200 คน ร่วมชุมนุม ที่บริเวณ หน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย  คัดค้านการเปิดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อยเพื่อพิจารณา การขออนุญาต ใช้พื้นที่ จำนวน 393 ไร่ สำรวจแหล่งหินแร่โดโลไม และแร่เพื่ออุตสาหกรรม บริเวณ เทือเขานาพรุ พื้นที่ หมู่ 3  ตำบลอ่าวลึกน้อยของบริษัทภูทองอันดา จำกัด   ที่ยื่นเสนอต่อสภาให้พิจารณา  เนื่องจากชาวบ้านกังวลผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมแหล่งโบราณคดี โดยทางสมาชิกสภาแจ้งให้ชาวบ้านทราบว่า สภาเป็นเห็นชอบกับการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว พร้อมรับปากกับชาวบ้านว่า หากมีการยื่นขอมาอีกครั้งก็จะไม่อนุญาตต่อไป กลุ่มชาบ้านพอใจแยกย้ายกันกลับ
นายฟาอิซ มุคุระ ตัวแทนชาวบ้าน กลุ่มรักษ์อ่าวลึกน้อย ปิดเผยว่า ชาวบ้านกังวลถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่เทือกเขาที่บริษัทเอกชนยื่นขอสำรวจตั้งอยู่ใกล้ชุมชน โรงเรียน มัสยิด หากมีการอนุญาตให้มีการสำรวจพื้นที่ได้ ขั้นตอนต่อไปเมื่อสำรวจแล้วเสร็จ เอกชนก็จะยื่นขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองระเบิดเขาย่อยหิน จะส่งผลกระทบต่อชุมชน ชาวบ้านจึงต้องรวมตัวกันแสดงจุดยืนไม่ให้มีการสำรวจ   โดยบริเวณทื่ยื่นขออนุญาตสำรวจในโซนกลุ่มเขากาโรส ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งโบราณคดี ที่สำคัญ  ตั้งอยู่ใกล้ทะเล เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่ดังกล่าว มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ค่างแว่น ค้างคาว ชะนี มีถ้ำที่มีความสวยงาม


นาโหรม บุตรหมัน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภา มีมติ ไม่อนุญาตให้บริเอกชนดังกล่าวใช้พื้นที่ สำรวจแหล่งหินแร่โดโลไม และแร่เพื่ออุตสาหกรรม เนื่องจาก สมาชิกสภาส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย มา ก่อนหน้านี้แล้ว เพราะเมื่ออนุญาตให้มีการสำรวจ ต่อไปก็จะต้องมีการยื่นขอประทานบัตรระเบิดทำเหมือง จะส่งผลกระทบต่อ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ของประชาชน ในพื้นที่ 

ทีมข่าวเฉพาะกิจ คมชัดลึกภาคใต้
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน