พศจ.ชัยนาทร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดชัยนาท เดินหน้าวัดต้นแบบเขตปลอดบุหรี่ 5 วัด

17 มิ.ย. 2564


วันนี้ 17 มิ.ย. 64 นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานเปิดกิจกรรมตาม โครงการวัดในจังหวัดชัยนาทปลอดบุหรี่  จัดขึ้นโดยเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดชัยนาท  ณ วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยมีผู้แทนพระสงฆ์วัดทรงเสวย ปลัดอาวุโส อำเภอวัดสิงห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม  ภายหลังพิธีเปิดมีการแสดงลิเก รณรงค์ลด ละเลิก สูบบุหรี่ ซึ่งทุกคนสวมหน้ากากอนมัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  จากนั้น ดำเนินการติดป้าย “วัดต้นแบบเขตปลอดบุหรี่” และสติ๊กเกอร์ “เขตปลอดบุหรี่” บริเวณที่เหมาะสม
นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า  บุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบ และคนรอบข้าง  วัดเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญ มีบทบาทต่อชุมชน พระภิกษุสงฆ์จึงจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชน ตอนนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทมีแนวนโยบาย ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สสส. คือการรณรงค์ให้พระทุกวัดในจังหวัดชัยนาทเลิกสูบบุหรี่  สำหรับผู้ที่ไม่สูบนั้นดีอยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ที่ยังสูบอยู่มิใช่ว่าเราจะไปแนะนำให้ท่านเลิกโดยเด็ดขาดเลยคงเป็นไปได้ยาก  เราจึงให้กำลังใจในการลดการสูบบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง จนสามารถเลิกสูบได้ 

พศจ.ชัยนาทร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดชัยนาท เดินหน้าวัดต้นแบบเขตปลอดบุหรี่ 5 วัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทได้ทำความตกลงร่วมมือ กับเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดชัยนาท และ สสส. ว่าเราจะผลักดันให้วัด 5 วัด  ได้แก่ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร วัดท่าช้าง วัดพรวน วัดห่อทองคำ อำเภอเมือง และวัดทรงเสวย อ.วัดสิงห์   ให้เป็นวัดต้นแบบเขตปลอดบุหรี่  หลักการคือ พระในวัดต้องไม่สูบบุหรี่เลย   อย่างเช่นที่วัดทรงเสวยแห่งนี้  พระครูประกาศสรวุฒิ เจ้าอาวาสท่านมีวินัยในการปกครองสงฆ์ได้อย่างดีเยี่ยม  พระในวัดทรงเสวยทุกรูปไม่สูบบุหรี่เลย  จึงได้มาจัดกิจกรรมที่นี่เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่วัดอื่นๆทั้ง 8 อำเภอต่อไป

ภาพ/ข่าว  วรชล  ฟักขาว  ผู้สื่อข่าว จ.ชัยนาท
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน