อบจ.กาญจนบุรี สัญจรลงพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

17 มิ.ย. 2564


วันที่ 16 มิ.ย. 2564 ที่ห้องประชุมหลวงปู่สาย เทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอทองผาภูมิ นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ  นายกและปลัด อปท.ในพื้นที่  อ.ทองผาภูมิ ท้องถิ่นอำเภอฯ กลุ่มสตรี อสม. ผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมและเสนอปัญหาต่างๆในพื้นที่ เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ  เรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9   ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ และสะพานแขวน หลวงปู่สาย วัดท่าขนุน การแก้ปัญหาสัตว์จรจัด สุนัขและแมวที่ถูกทิ้งไม่มีเจ้าของ ปัญหาขยะของศูนย์การจัดการขยะ 1 แห่ง ให้รวมเป็นที่เดียว แต่ละตำบลต่างคนต่างทิ้ง อย่างไม่ถูกสุขลักษณะมีศูนย์บริหารจัดการขยะระดับอำเภอแห่งเดียว เพื่อบริหารจัดการขยะได้ถูกต้อง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเรื่องไว้ และเสนอให้แต่ละ อปท.ตั้งขอบัญญัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางจังหวัดเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

 


นายจิตรภานุ ทองผาภูมิพรทวีผู้สือข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน