คณะสงฆ์ จ.ชัยนาท เจาะบ่อบาดาลให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท บรรเทาความเดือดร้อนน้ำอุปโภค-บริโภค

16 มิ.ย. 2564


วันนี้ 16 มิ.ย. 64 ที่บริเวณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท   พระสุธีวราภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร พร้อมด้วย นายนาวิน พยัคมาก นายณัฐวุฒิ  ชูชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท น.ส.พรธนวรรณ  ทองคำ นายกเทศมนตรีตำบลธรรมามูล นายมนตรี  แสงเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์  โชคธนาประสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท  และผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ เพื่อทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่บริเวณ สนามกีฬาของโรงเรียน ตามโครงการ “รวมน้ำใจช่วยภัยแล้ง” โดยคณะสงฆ์ จ.ชัยนาท
โดยนายธานินทร์  สุวรรณกูล  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในด้านการอุปโภค-บริโภค อย่างในช่วงหน้าแล้งมาโดยตลอด ซึ่งทางโรงเรียนมีบ่อน้ำ และบ่อบาดาล เป็นแหล่งน้ำ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยในระยะ3-4 ปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ทางหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ต้องนำรถบรรทุกน้ำมาส่ง หรือไม่ก็ต้องตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาส่งเข้าคลองชลประทานเพื่อส่งมากักเก็บในบ่อน้ำของโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท มีนักเรียน ประมาณ 650 คน เป็นนักเรียนที่กินนอนอยู่แบบประจำ และที่ผ่านมาโรงเรียนมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ 1 บ่อ บ่อบาดดาลจำนวน 3 บ่อ แต่ปริมาณน้ำก็ยังไม่เพียงพอต้องความต้องการในด้านอุปโภค-บริโภค ทางโรงเรียนจึงได้ทำการขอความอนุเคราะห์ จาก พระสุธีวราภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ให้มาทำการเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียน

คณะสงฆ์ จ.ชัยนาท เจาะบ่อบาดาลให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท บรรเทาความเดือดร้อนน้ำอุปโภค-บริโภคภาพ/ข่าว  วรชล  ฟักขาว  ผู้สื่อข่าว จ.ชัยนาท  
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน