ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.นครพนม ตรวจความพร้อมรับฟังแนวปฏิบัติ หลังการเปิดภาคเรียน

16 มิ.ย. 2564


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังการดำเนินการของสถานศึกษาในด้านความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานกาณ์โควิดที่บุคคลากรตลอดจนนักเรียนทุกคนต้องมีความเข้มงวดในการล้างมือ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นไป

 

 

 

 
ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ที่ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารลงมาเป็นกำลังใจกับบุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงตรวจความพร้อมและรับฟังแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก่อนนี้จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครพนมได้รับข้อมูลจากศึกษาธิการจังหวัด ผอ.เขตพื้นที่มัธยมศึกษา ผอ.เขตพื้นที่ประถมศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาของจังหวัดนครพนม ถึงการเตรียมความพร้อม โดยสถานศึกษาทุกแห่งได้ผ่านการประเมินด้วยโปรแกรม Thai stop covid หมดแล้ว อยู่ในระดับสีเขียว คือมีความพร้อม 100 % ที่จะเปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site เช่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนมที่เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มเลขที่คู่กับเลขที่คี่เพื่อสลับกันมาเรียนเป็นการเว้นระยะห่าง นอกจากนี้คณะครูก็จะมีการสอนแบบ on line , on air และ on demand เพื่อให้นักเรียนได้เรียนควบคู่กันไปเสมือนเด็กที่อยู่บ้านได้มานั่งเรียนในห้องเรียนไปด้วย ดังนั้นเด็กนักเรียนทุกคนจะได้เรียนเหมือนกันหมดและตรงตามหลักสูตรที่กำหนดดไว้ ซึ่งก็ต้องขอชื่นชมและกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้อุทิศตน ทุ่มเท เสียสละเวลาในการจัดการเรียนการสอนที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชิน แต่จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลเมื่อภาคเรียนที่แล้วทำให้ภาคเรียนนี้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น 

 

 


ในส่วนของความปลอดภัยจากไวรัสโควิด – 19นั้นก็ขอให้ผู้ปกครองทุกคนสบายใจได้ว่าบุตรหลานของท่านมาโรงเรียนแล้วมีความปลอดภัย เพราะด้วยมาตรฐานที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามมาตรการสาธารณสุข และมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดที่มีแผนปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าแต่ละแห่งต้องทำอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา การเว้นระยะห่าง การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และข้อปฏิบัติ การรักษาความสะอาด ไปจนถึงการปฏิบัติตัวที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยปัจจุบันทราบว่าคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาของจังหวัดนครพนมได้มีเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ทางจังหวัดจัดให้แล้ว

 

 

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากูล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน