ประชาชนทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์หน้าบ้านแทนการไปวัด

13 เม.ย. 2563


      วันนี้ (ที่ 13 เม.ย.63) ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ย่านการค้าวชิรา ถนนทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา มีพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาเดินทางมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บริเวณนี้ลดน้อยลง จากพิษโควิด-19 แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็ตาม ทำให้บริเวณนี้เงียบเหงาพระสงฆ์ออกมาเดินรับบิณฑบาตรจากประชาชนตามปรกติ ซึ่งถือเป็นกิจของสงฆ์และพระทุกรูปจะสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเช่นเดียวกัน

                                                                                                                                               
        ในช่วงนี้ประชาชนที่มาทำบุญตักบาตรลดลง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ออกจากบ้าน “อยู่บ้าน หยุดโรค เพื่อชาติ” ซึ่งมีส่งผลกระทบกับพระสงฆ์บางวัด ที่ส่งพระสงฆ์และสามเณรหลายรูปมาบิณฑบาตที่บริเวณนี้ เพื่อนำอาหารที่บิณฑบาตรกลับไปฉันท์ในมื้อเช้าและเก็บไว้ฉันท์เพลในมื้อเที่ยงอีก 1 มื้อ เนื่องจากในวัดมีพระสงฆ์และสามเณรในวัดเกือบ100 รูป

วันนี้ ชาวสงขลาออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยนำอาหารหวานคาว  ข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร

                                                                                                                                        


ส่วนภาพรวมสถานการณ์โควิดในจ.สงขลา ขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นยอดผู้ป่วยเริ่มนิ่ง โดยมียอดผู้ป่วยสะสม 56 ราย  โดยเฉพาะยอดผู้ป่วยทั่วไปยังอยู่ที่37 คนต่อเนื่องมา9 วัน  ที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มดาวะห์จากประเทศอินโดนีเซียจำนวน 19 คน เท่านั้น

                                                                                                                                               

นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   จ.สงขลา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน