“นายกโต้ง” นายกฯ อบจ.ชุมพร เผย แนะการจัดตั้งงบประมาณปี 65 ต้องมีความชัดเจนและสามารถรองรับปัญหาในอนาคตได้

15 มิ.ย. 2564


 “นายกโต้ง” นายกฯ อบจ.ชุมพร เผย แนะการจัดตั้งงบประมาณปี 65 ต้องมีความชัดเจนและสามารถรองรับปัญหาในอนาคตได้

     วันนี้(15 มิย. 64) เวลา 11.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า หลังมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณจัดหาวัคซีนทางเลือกใหม่ให้พี่น้องประชาชนได้ แต่คำว่า “ท้องถิ่น” มี 3 ส่วนคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ,องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลเมืองฯ ทั้ง 3 หน่วยงานสามารถที่จะจัดหาวัคซีนมาบริการให้กับพี่น้องประชาชนได้ แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนั้นๆ 
ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนในการฉีควัคซีน เท่าที่ได้มีการพูดคุยกับนายกฯท้องถิ่นในหลายท้องที่ของจังหวัดชุมพร ก็มีแนวทางที่ชัดเจนคือต้องฉีดวัคซีนให้พี่น้องประชาชนให้ได้ไม่น้อยกว่า 70% ของประชากรทั้งหมด 

     ซึ่งขณะนี้จังหวัดชุมพร ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ในอนาคตหากมีปัญหาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ,อบต.และเทศบาลเราก็จะลงไปช่วยแก้ไขและต้องพูดคุยกัน โดยเฉพาะการจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีน และการจัดทำงบประมาณของปี 2565 ก็ได้ปรึกษากับนายกเทศมนตรีทุกพื้นที่ว่า การจัดทำงบประมาณเราควรคำนึงถึงปัญหาที่อาจตะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เพราะหากมีกรณีจำเป็น จะสามารถดำเนินการรองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันถ่วงที่

     ทั้งนี้ในส่วนของสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ก็ได้ทำหนังสือเพื่อหารือแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้องไปยังกระทรวงมหาดไทยว่า จะมีแนวทางปฎิบัติอย่างไร คงต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง


สำหรับคำถามที่ว่า การสร้างโรงพยาบาลสนามที่สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตชุมพร ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทำไว้แล้วจะไม่คุ้มค่านั่น ผมมองว่าเราจะต้องไม่ประมาท เพราะในวันข้างหน้าไม่มีใครการันตีได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดหรือไม่เกิด แต่เราต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ ซึ่งก็ไม่เสียหาย และยังสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อรองรับกิจกรรมที่เราเป็นเจ้าภาพในวันข้างหน้าได้อีกด้วย นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าวปิดท้าย

เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชุมพร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน