วัฒนธรรมสุราษฎร์ฯ เดินหน้าถอดบทเรียน ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบคุณธรรม

14 มิ.ย. 2564


วันที่  14 มิถุนายน  2564 เวลา 10.00 น.  นายธธงชัย สารอักษรวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยนางสุนันทา  ณ สุวรรณ  ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ และนางกาญจนา  พรหมทอง  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  จัดประชุมถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม  ชุมชนคุณธรรมวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก  จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีคณะกรรมการและผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุม จำนวน ๙  คน เพื่อขับเคลื่อนสังคม วัฒนธรรม และชุมชนคุณธรรมอย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืน
นายธธงชัย กล่าวว่า การถอดบทเรียนของชุมชนแต่ละชุมชน จะมีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์วัฒนธรรม ท้องถิ่นของชุมชนนั้น การทอดบทเรียนครั้งนี้ จะนำเอาศักยภาพของชุมชน วัฒนธรรมในชุมชน มากำหนดการดำเนินชุมชนคุณธรรม โดยมีโครงการพลังบวรร่วมขับเคลื่อนชุมชนนั้น  ความสำเร็จของชุมชนคุณธรรมจะเป็นต้นแบบที่มีความโดดเด่นเด่นทางด้านการส่งเสริมคุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างมีความสุข และยั่งยืน


สำหรับการ ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม  ชุมชนคุณธรรมวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก  จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้ สโลแกนของชุมชน “ สร้างสายใย  ใส่ใจกิจกรรม  นำชุมชนพัฒนา  สู่คุณธรรม” การขับเคลื่อนชุมชนด้านคุณธรรมของชุมชนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  อ.ดอนสัก จะเป็นมีศูนย์รวมจิตใจที่เป็นที่เคารพศรัทธาของคนในชุมชน   

เป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ในการพัฒนาทั้งทางโลกและทางธรรม  ควรค่าแก่การสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง.ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชน มีการสร้างและขยายองค์ความรู้  และสร้างจิตสำนึกร่วมกัน และสร้างสายใยจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้คนในชุมชนมีความสามัคคี  ใส่ใจ  โอบอ้อมอารี .ลดช่องว่างระหว่างวัย คนในชุมชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และคนรอบข้างมากขึ้น

โอกาสเดียวกัน วัฒนธรรมจังหวัด พร้อมคณะได้ ร่วมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอดอนสัก เข้าพบ  นางนันทนี  เชยกลิ่น  นายกเทศบาลเมืองดอนสัก  เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอดอนสัก  ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก  อ.ดอนสัก  จ.สุราษฎร์ธานี อีกด้วย

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน