คุมเข้มด่านสกัดเฝ้าระวังโรคลัมปี-สกิน

14 มิ.ย. 2564จนท.ด่านกักกันสัตว์ชุมพร  จนท. ด่านตรวจบ้านพละ มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ และการเฝ้าระวังในการเคลื่อนย้าย ณ ด่านตรวจบ้านพละ หมู่ 3 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ผลการปฏิบัติงานไม่พบผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 แต่อย่างใด และมอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว โดยให้นางสาวภัคธนัชพรมบุญแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอปะทิว พร้อม นายอำนาจ ชาญนคร เจ้าพนักงานสัตวบาล  นางสาวสาธิกรณ์ พยัคพันธ์ พนักงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ดำเนินการ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิวเวลา 09.00-12.00น.


เรื่องให้ความรู้การเฝ้าระวังโรคลัมปี-สกิน และแนวทางการรักษาโรคลัมปี-สกิน ให้เกษตรกรหมู่ 4,5,67,8 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
เป็นผู้รายงาน

เอกชนะ นวนละมัน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน