นราธิวาสเปิดภาคเรียนวันแรกการสอนออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

14 มิ.ย. 2564


เปิดภาคเรียนวันแรกที่จังหวัดนราธิวาส ภาพรวมการสอนออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่เผย ชอบเข้าเรียนแบบออนไซด์(ภาคปกติ ) เพราะใกล้ชิดกับครูผู้สอนมากกว่า วันที่ 14 มิ.ย.64 บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เช่นโรงเรียนนราสิกขาลัย ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีคณะครูทำการสอนออนไลน์ภายในห้องเรียน โดยใช้โปรแกรม Google Classroom ในการทำการเรียนการสอนออนไลน์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับนักเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และนักเรียนสามารถส่งงานได้ง่ายผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ และทางอีเมล์ โดยเริ่มการสอนตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-พฤหัส ส่วนวันศุกร์คุณครูที่ปรึกษาจะพูดคุยกับนักเรียนในชั้นเรียน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ
ขณะที่ภาพรวมนักเรียนในพื้นที่ส่วนใหญ่ สนใจและตั้งใจเรียนออนไลน์ เช่นเดียวกับนางสาวมณียา อุทรักษ์ และนางสาวโนรี อาแว ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนนราธิวาส บอกว่า การเรียนออนไลน์ถือเป็นช่องทางหนึ่งของการเรียน ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะไม่เท่ากับการเรียนในห้องเรียน แต่ต้องใช้เคล็ดลับการเรียนด้วยการจดบันทึก และอ่านทบทวน หลังจากเรียนออนไลน์ เพื่อทำความเข้าใจ หรือหากสงสัยก็สามารถซักถามคุณครูผู้สอนได้ในขณะการสอนเช่นเดียวกัน


นายอานนท์ เพชรกาญจนมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย กล่าวว่า โรงเรียนนราสิกขาลัยเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6 ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์มาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และมีการเรียนรู้เรื่องการสอนออนไลน์มาจากปีที่แล้ว มาปรับใช้ในปีนี้ด้วย โดยในภาพรวมจัดการสอนออนไลน์ไม่ประสบปัญหามากนัก จะมีแต่นักเรียนบางรายที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียน เช่น โน๊ตบุ๊ค หรือ สัญญาณอินเตอร์เน็ต ก็สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยไปนั่งเรียนพร้อมกับเพื่อนๆ ที่อาศัยอยู่ใกล้บ้าน พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางผู้อำนวยการฯและรองผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย จะมีการนิเทศงานติดตามการเรียนการสอนทุกวัน ผ่านโปรแกรม Google Classroom เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งครูผู้สอนและนักเรียนกรียา เต๊ะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นราธิวาส
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน