นายอำเภอรัตนบุรี พร้อม แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลรัตนบุรี ร่วมส่งตัวผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวหายแล้วกลับบ้าน โดยปลอดภัย

14 มิ.ย. 2564


วันที่ 14 มิ.ย. 2564 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี จิตอาสา 904 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี ทีมแพทย์ พยาบาล  ร่วมกันส่งตัวผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลรัตนบุรี ซึ่งหายป่วยแล้ว กลับบ้าน โดยโรงพยาบาลรัตนบุรี ได้จัดรถส่งตัวกลับถึงที่พักภูมิลำเนา

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่หายป่วยแล้ว ก็ยังคงต้องไปกักกันตัวเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านอีก 14 วัน ตามมาตรการสาธารณสุข โดยการติดตามดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ รวมทั้ง มอบหมายให้ผู้นำชุมชน สร้างการรับรู้กับประชาชนทั่วไป ป้องกันผลกระทบความเข้าใจข่าวสารที่อาจจะคลาดเคลื่อน

 

 
ทั้งนี้ ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ให้กำลังใจ และ ช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในห้วงการกักกันตัว  โดยโรงพยาบาลรัตนบุรี ได้มอบหมายแพทย์ และ นักจิตวิตวิทยา ติดตามดูแลสุขภาพจิต ควบคู่กับสุขภาพกายของผู้ที่เคยป่วยติดเชื้อโควิด-19 และ ครอบครัว เพื่อบรรเทาความวิตกกังวล ให้กลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในระยะต่อไปด้วย

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล / ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี
เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์

 

 

 

 


 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง