ห่วงนักเรียน ผบ.พล.ร.9 ส่งร.29พัน3 ทำความสะอาดสถานศึกษารับเปิดเรียน

11 มิ.ย. 2564


วันที่ 11 มิ.ย. 2564 พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กาญจนบุรีในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารราบที่ 9 เปิดเผยว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยต่อการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  กับนักเรียนในสถานศึกษา ที่กำลังจะเปิดภาคเรียน จึงให้หน่วยทหารในพื้นที่ ประสานกับสถานศึกษา ในการทำความสะอาดพื้นที่ และบริเวณที่ผิวสัมผัส ที่อาจเป็นการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19
ทั้งนี้ได้สั่งการให้ พันโท ประจักษ์  ระลึก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 (ร.29 พัน.3) นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของหน่วย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ผู้ใหญ่บ้านบ้านพุเลียบ และประชาชนในพื้นที่บ้านพุเลียบ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดพื้นที่โดยรอบอาคารเรียน  รวมถึงล้างทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน ห้องพักครู ห้องสมุด ห้องสุขา และล้างทำความสะอาดเครื่องเล่น ในสนามเด็กเล่น พื้นที่สาธารณะในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIC-19) ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล  ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  กำหนด เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ สามารถกลับมาทำกิจกรรม  ศึกษาเล่าเรียนภายในโรงเรียนได้ตามปกติ


อย่างไรก็ตาม โรงเรียนบ้านพุเลียบ มีมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19  ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน การเว้นระยะห่างทางสังคม การคัดกรองวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าห้องเรียน และรูปแบบการเรียน การสอน ในห้องเรียน ได้มีการแบ่งกลุ่ม ด้วยการจัดกลุ่มนักเรียน ในการเข้ากลุ่มทุกระดับชั้นใหม่ เพื่อลดความแออัด  และเพื่อให้ผู้ปกครอง สามารถมั่นใจได้ว่า โรงเรียนมีมาตรการ ที่เข้มงวดในการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  อย่างแน่นอน

 วุฒิเดช ก้อนทองคำ จ. กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน