ร.29 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรม โรงเรียนปลอดภัยห่างไกล Covid-19 Big cleaning day (คลิป)

11 มิ.ย. 2564


ตามนโยบาย ของ ผู้บัญชาการทหารบก“ กองทัพบกใส่ใจ ห่วงใยประชาชน Big cleaning day ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ” ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทาน กองพลทหารราบที่ 9โดย กรมหารราบที่ 29  ได้จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ร่วมกับ คณะครู/ผู้ปกครอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  ดำเนินการจัดกิจกรรม " โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกล Covid-19 "  Big cleaning day โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ, ทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ปราศจากเชื้อไวรัส Covid-19
  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  อีกทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19 ภายในโรงเรียน สร้างความมั่นใจ ในการเข้ารับการศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะมี คณะครูและนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวนกว่า  900 คน


วุฒิเดช ก้อนทองคำ จ. กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน