อยุธยาเข้มตั้งจุดตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรการเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถาน จุดสกัดเกาะเรียน

12 เม.ย. 2563


เมื่อช่วงเวลา22.00 น.ของวันที่ 11 เม.ย.63  นายบดินทร์  เกษมศานติ์  นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายศักราช อัมวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน นายอนุ  พุ่มวิเศษ กำนันตำบลเกาะเรียน  ผู้บริหาร อบต.เกาะเรียน ร่วมกันเปิดจุดตรวจจุดสกัดตามมาตรการเคอร์ฟิว (ห้ามออกนอกเคหสถาน)ของรัฐบาล ตั้งแต่ เวลา22.00 น.-04.00 น. ที่ จุดตรวจ หมู่ 1 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยมี  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน  เจ้าหน้าที่อบต.เกาะเรียน  อาสาสมัคร 

 
นายบดินทร์  เกษมศานติ์  นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา และมีมาตรการเคอร์ฟิว (ห้ามออกนอกเคหสถาน) ตั้งแต่ เวลา22.00 น.-04.00 น.ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ทางอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้มีการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดในการควบคุมดูแล ให้ประชาชนได้ปฎิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้ที่ได้รับการยกเว้นในการออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิว มี 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์   2.การธนาคาร 3.การขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค  3.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  4. การขนส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ 5.การขนส่งหนังสือพิมพ์ 6.การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 7.การขนส่งพัสดุภัณฑ์ 8.การขนส่งสินค้าเพื่อนำเข้า หรือ ส่งออก 8.การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกัน 9.การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปรกติ 10.การเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอการรับรอง  11. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งต่างๆ


อย่างไรก็ตามทางอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน  อบต. ได้ให้คำแนะนำทำความเข้าใจในประกาศ กฏระเบียบข้อบังคับ อัตราโทษให้กับประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 นี้ โดยให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน  ของแต่ละหมู่ได้ปรึกษาหารือในการสลับผลัดเปลี่ยนเวรยามในแต่ละหมู่ แต่ละตำบล จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวภูมภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน