กระท้อนห่อตะลุงของดีเมืองลพบุรีมีออกวางจำหน่ายแล้ว

10 มิ.ย. 2564

เกษตรลพบุรี จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ลงพื้นที่สวนสมบูรณ์ ของนายสมบุญ ขำเลิศ เกษตรกร หมู่ที่ 8 ต.ตะลุง อ.เมือง ลพบุรี เพื่อชวนประชาชนชื้อกระท้อนตะลุง ของดีGI เมืองลพบุรี ที่ขณะนี้เริ่มทยอยออกจากสวน วางจำหน่ายให้กับนักช้อปนักชิม ผู้ที่ชอบกินกระท้อนสายพันธุ์ต่างๆ และกระท้อนแปรรูปหลากหลายชนิด ในราคาที่ย่อมเยา

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 โดยเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในรูปแบบการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติการทำงานเชิงบูรณาการและสร้างเครือข่าย การเชื่อมโยงการตลาดการตลาดนำการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการปัจจัยการผลิตอย่างสมดุลและยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร PressTourกระท้อนตะลุง ของดี (GI) จังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกระท้อนให้แก่เกษตรกร


ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่างๆเช่นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ทางFacebook ,Line และในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.comของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนกล่องลังกระดาษ สำหรับบรรจุกระท้อน จำนวน 300 ใบและยังได้ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการช่วยเหลือในการจำหน่ายผลผลิต นอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีได้เป็นที่ปรึกษาในด้านการผลิตกระท้อนคุณภาพดี การดูแลป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตกระท้อน ควบคู่กันไปอีกด้วย

ปัจจุบันจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ปลูกกระท้อนทั้งหมด 419 ไร่ อยู่ใน 3 ตำบลของอำเภอเมืองลพบุรี ได้แก่ ตำบลตะลุง ตำบลงิ้วราย และตำบลโพธิ์เก้าต้น ผลผลิตจะเริ่มออกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนสิงหาคม ในเดือนมิถุนายนนี้จะมีผลิตมากที่สุดราคากระท้อนผลสดจะอยู่ที่ 35-120 บาท ต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และขนาดผลผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่

กระท้อนห่อตะลุงของดีเมืองลพบุรีมีออกวางจำหน่ายแล้ว

เนื่องจากปีนี้มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดลพบุรีจึงงดจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี”ถึงแม้ไม่มีการจัดงาน แต่ทางอำเภอได้จัดสถานที่ไว้ให้เกษตรกรจำหน่ายบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน มาชื้อกระท้อนของดีเมืองลพบุรี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 นอกจากนี้ยังสามารถหาชื้อได้ทางเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

ด้านนายนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กล่าวเสริมว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคี ผลักดันให้เกิดการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของกระท้อนจังหวัดลพบุรี จนได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในชื่อ “กระท้อนตะลุง”จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีเกษตรกรผ่านการรับรองจำนวน 92 ราย ในพื้นที่ 315 ไร่ โดยกำหนดให้มีพื้นที่ปลูกในตำบลตะลุง ตำบลงิ้วราย และตำบลโพธิ์เก้าต้น เท่านั้น ซึ่งเอกลักษณ์ของกระท้อนตะลุง เกิดจากลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่น้ำไหลทรายมูล เหมาะสมกับการผลิตกระท้อนคุณภาพดี โดยประกอบด้วย 5 สายพันธุ์ ได้แก่พันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า พันธุ์ทับทิม พันธุ์นิ่มนวล และพันธุ์กำมะหยี่เท่านั้น

ภาพ/ข่าว  กฤษณ์  สนใจ  ผู้สื่อข่าว จ.ลพบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน