หอการค้าฯและ YEC เข้ายื่นหนังสือถึง ผวจ.พัทลุง เพื่อให้เพิ่มจำนวนการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่ม SME

9 มิ.ย. 2564


วันนี้(ที่  9)  ที่หน้าห้องประชุมโนรา  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7  ชั้น  โรงพยาบาลพัทลุง  พ.ญ.ปิติยุวดี   วิริยะวัชรากร  ประธาน YEC  จังหวัดพัทลุง พร้อมคณะ ได้นำหนังสือของหอการค้าจังหวัดพัทลุง  และ YEC  จังหวัดพัทลุง  เข้ายื่นต่อนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผวจ.พัทลุง  ในโอกาสที่นายกู้เกียรติฯ และ  หน.ส่วนราชการ  เดินทางมาให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมฉีดวัคซีนในวันนี้(ที่ 9)  ทั้งนี้  เพื่อเรียกร้องให้ทางจังหวัดฯได้เพิ่มจำนวนวัคซีนให้กลุ่มภาคธุรกิจ  SME  และภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ฯให้เพิ่มขึ้น  เนื่องจากในขณะนี้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนในจำนวนที่น้อยมาก 

 
ทางด้าน  พญ.ปิติยุวดี   วิริยะวัชรากร  ประธาน YEC  จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า  หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ให้แก่คณะแพทย์  พยาบาล  และบุคลากรทางการแพทย์  กลุ่มผู้สูงอายุ  และโรคประจำตัวทั้ง  7  โรคแล้ว  ก็จะมีการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วๆไป   สำหรับประชาชนในกลุ่มภาคธุรกิจ SME  และเครือข่ายการท่องเที่ยวนั้น  นับว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการฟื้นฟูในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น  หอการค้าจังหวัดพัทลุง  และ YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจ ของจังหวัดพัทลุงให้เติบโตและมั่นคง   และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวขึ้นรับช่วงต่อในการเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดในอนาคต  จึงเป็นตัวแทนของกลุ่มเศรษฐกิจ ธุรกิจ  ที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ  ลูกจ้าง  ในการสร้างงาน  สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้

 


ดังนั้น  จึงขอให้ทางจังหวัดฯได้มีการการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มธุรกิจ  SME  เครือข่ายการท่องเที่ยว  เครือข่ายผู้ประกอบการ  นายจ้าง  ลูกจ้าง ฯ  ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง  ซึ่งจะสร้างความมั่นใจในการให้การบริการในเครือข่ายภาคธุรกิจ   การท่องเทียว  ที่เพิ่มขึ้น  อันจะส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ  การท่องเที่ยว  ของจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้  แต่ในขณะนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  แก่กลุ่มดังกล่าวยังมีจำนวนที่จำกัด  จึงขอให้ทางจังหวัดเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย   เนื่องจากการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจ  SME  เครือข่ายการท่องเที่ยว  เครือข่ายผู้ประกอบการ  นายจ้าง  ลูกจ้าง ฯ จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่จะสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน  นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดพัทลุง  อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงได้เจริญรุดหน้ากว่าเดิมอย่างแน่นอน

ศิริขวัญ สังข์โอภาส ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พัทลุง

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน