กองเรือทุ่นระเบิด ประกาศเกียรติคุณ ทหารเรือจ่าพยาบาล ที่ให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมิจฉาชีพ

9 มิ.ย. 2564


       ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กองเรือทุ่นระเบิด ได้ประกอบพิธีประกาศเกียรติคุณ แก่ จ.อ.อริย  น้อยมี จ่าพยาบาล ร.ล.ท่าดินแดง กองเรือทุ่นระเบิด จากกรณีที่ให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมิจฉาชีพ โดย พล.ร.ต.ธาดาวุธ  ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระบิด เป็นผู้กล่าวประกาศเกียรติคุณ ความว่า" กองเรือทุ่นระเบิด ขอประกาศเกียรติคุณ แก่ จ.อ.อริย น้อยมี  จ่าพยาบาล    ร.ล.ท่าดินแดง กองเรือทุ่นระเบิด ในวันนี้จากการที่ได้เสียสละและแสดงถึงความกล้าหาญ ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมิจฉาชีพ เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๔ จนปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สิน

   ในนามของกองเรือทุ่นระเบิด ขอขอบคุณ จ.อ.อริยฯ  ที่ได้สร้างชื่อเสียง ให้กับ กองทัพเรือ กองเรือยุทธการ และกองเรือทุ่นระเบิด ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ ของกองเรือทุ่นระเบิด เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นเกียรติประวัติ ที่ควรค่าแก่การจารึก แก่ตัวท่านเองและครอบครัวอีกด้วย
และในโอกาสนี้ ผมในนามของ กองเรือทุ่นระเบิด ขอมอบเหรียญพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๒๕๓๘ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำความดี การแสดง  ความจงรักภักดี และเป็นสิริมงคล แก่ จ.อ.อริย น้อยมี และครอบครัวต่อไป

 


 ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละศาสนา ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จ    พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  องค์บิดาของทหารเรือไทย  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอีกทั้งเดชะ พระบารมีปกเกล้า ปกกระหม่อม แห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ได้โปรดดลบันดาล  พระราชทานพร ให้ จ.อ.อริย ฯ และครอบครัว และ ผู้ร่วมพิธี จงประสบแต่ความสุข  ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ตลอดไป "


 

พัชรพล  ปานรักษ์   รายงาน
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน