น.อ.ท่ามะกาเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

9 มิ.ย. 2564


        วันที่9มิถุนายน2564 เวลา10:00น ที่ ศาลาประชาคม บ้านตะคร้ำเอนหมู่ที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี   
พ.ต.อ.สมบัติ โพธิ์งาม ผกก.สภ.ท่าเรือ พ.ต.ท.ไพโรจน์ แม้นบุตร รอง ผกก.ป.สภ.ท่าเรือ พ.ต.ท.พิสิษฐ์  จิตติอุดมศักดิ์ สวป.สภ.ท่าเรือพร้อมชุด ชมส.สภ.ท่าเรือ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ท่าเรือ บูรณาการส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมกันทำพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนาย ธนกร สว่างแก้ว ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  นาย สมโภชน์ บุญวัน สาธารณะสุขอำเภอท่ามะกา นายสมพร พุ่มช่วย พัฒนาการอำเภอท่ามะกา นายปราโมทย์  จิตนิยม กำนันตำบลตะคร้ำเอน นางกัณฐมนี บัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน นายราชภูมิ อินทรโสภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบล ตะคร้ำเอน นายวันชัย โกแสง ผู้ใหญ่หมู่3 ตำบลตะคร้ำเอน นาย เกรียงศักดิ์  ตั่งมานะกิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่12 ตำบลตะคร้ำเอน  พร้อมด้วยผู้ช่วย อสม และชาวบ้านหมู่6 ตำบลตะคร้ำเอนร่วมในพิธีเปิด โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ
 พ.ต.อ.สมบัติ  โพธิ์งาม ผู้กำกับสภ.ท่าเรือ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนแบบยั่งยืน แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย บูรณาการร่วมกับส่วนราชการเกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบเป็นระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข ศึกษาธิการ แรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ มอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้ครอบคลุม ชัดเจนทุกด้าน เข้าพื้นที่ประจำการในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อดำเนินการ แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน และจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้านคุ้ม เป็นชุดทำงานและให้ความร่วมมือพร้อมสนับสนุนการทำงานของชุดปฏิบัติการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลครัวเรือน ทำการกลั่นกรองและรับรองบุคคลและครัวเรือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัดกำหนดรูปแบบการคัดกรอง และรูปแบบการเอกซเรย์ผู้เสพ มุ่งเน้นค้นหาผู้เสพทุกคน แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTx


และค้นหาปัญหา การแก้ปัญหาติดตามช่วยเหลือเยี่ยมบ้านสร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคมดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการส่งมอบพื้นที่แล้วประกาศเป็นชุมชนเข้มแข็งเพื่อความภาคภูมิใจของสังคม ชุมชนให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง ทั้งนี้เป็นการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

กีรติ ก้อนทองคำ/นิติธาดารัตน์ เคนจิ ภาพ/ข่าว ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน