สนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์

8 มิ.ย. 2564


ชมรม (พสบ.จชต.) นราธิวาส ร่วมมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ และเงินสนับสนุนจำนวน 31,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้ 8 มิ.ย.64ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายอำนาจ ตันธนวงศ์ ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พสบ.จชต.) นราธิวาส พร้อมคณะ ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2 ลัง และมอบเงินสนับสนุนจำนวน 31,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงของสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้รับมอบฯในครั้งนี้
สำหรับชมรม พสบ.จชต. คือ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองทัพบก ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นโครงการหนึ่งในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้คัดเลือกจากองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสื่อมวลชน ได้มีการผสมผสานความคิดร่วมกันที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้กับประเทศชาติ


และเป็นกลุ่มเครือข่ายหลากหลายสาขาอาชีพที่มีจิตอาสามากด้วยศักยภาพ โดยสมาชิกทุกคนต่างมีความมุ่งหวังร่วมกันในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและร่วมสรรค์สร้างการพัฒนาใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นใน จชต. โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ของชมรมฯกรียา เต๊ะตานี ผู้สื่อข่าวภมิภาค จ.นราธิวาส
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน