อยุธยาปูพรมฉีดวัคซีนโควิดวันแรก ทั้ง 16 อำเภอ ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย พบว่าประชาชนกลุ่ม 60 ปี และ 7 โรคเรื้อรังมาเข้าคิวแต่เช้า

7 มิ.ย. 2564


วันที่ 7 มิถุนายน 64 เวลา 08.45 น. ที่บริเวณโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ในวันแรก สำหรับกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โดยมี นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และทีมแพทย์พยาบาลให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

เสียงสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับ รพ.พระนครศรีอยุธยา การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนหมอพร้อม ซึ่งพบว่ามีประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ให้ความสนใจมาเข้าคิวรอรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เช้า ซึ่งผู้สูงอายุที่มารับการฉีดวัคซีนมีอายุมากที่สุด คือ นายพิบูลย์ โกมลแมน อายุ 78 ปี บอกว่ารู้สึกกังวลนิดหน่อย แต่มั่นใจในความปลอดภัยและการดูแลของแพทย์ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการ เช่น นายเรวัต ประสงค์ อดีต ผวจ.อ่างทอง กล่าวว่าตั้งใจรอคอยมาฉีดวัคซีน เพราะเชื่อว่าจะทำให้มั่นใจทั้งคนฉีดและคนใกล้ชิด


นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า การบริหารจัดการกระจายฉีดวัคซีนโควิด รอบแรก ในวันที่ 7-11 มิถุนายน 64 ซึ่งได้รับวัคซีน 2 ตัว คือ ASTRAZENECA จำนวน 6,500 โด๊ส ฉีด 6,500 คน และ Sinovac จำนวน 3,920 โดส ฉีด 1,960 คน ซึ่งจะฉีดให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียน “หมอพร้อม” และลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะกระจายการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 16 อำเภอ และโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง โดยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด จำนวน 3,409 คน โดยในวันแรกจะฉีด 655 คน ซึ่งแบ่งการฉีดเป็น 6 รอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 100 คน และจะฉีดต่อเนื่องไปทุกวันจนครบสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองไว้แล้ว โดยวัคซีนจะมาทุกสัปดาห์ขอพี่น้องอย่าได้กังวล แต่อาจเคลื่อนเวลาเล็กน้อย หากต้องการยืนยันคิวฉีด ขอให้สอบถามที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่ท่านลงทะเบียนไว้ ถึงแม้ฉีดวัคซีนแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ส่วนผู้ที่ต้องการฉีดยังสามารถลงทะเบียนกับ “อยุธยาพร้อม” เพื่อจองการฉีดวัคซีนต่อไป จังหวัดจะบริหารจัดให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ได้ฉีดครบทุกคนอย่างเต็มความสามารถ โดยได้เน้นย้ำให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาฉีดวัคซีนไม่ให้เกิดความแออัดและเป็นไปตามมาตรการของการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วย

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน