ผู้ว่าสุราษฎร์ออกคำสั่งมาตรการผ่อนคลาย มั่นใจหลังควบคุมสถานการณ์ดีขึ้น

28 พ.ค. 2564


28 พฤษภาคม 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือสั่งการ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) (ฉบับที่ 43) ถึง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อัยการจังหวัด รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นครสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง พร้อมแนบคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 3449/2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 มาตรการผ่อนคลายหลังการควบคุมสถานการณ์เริ่มดีขึ้น
นายวิชวุทย์ กล่าวว่าปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และมีทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ จึงสมควรให้มีการผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการหรือทำกิจการบางอย่างได้ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด


โดยสาระสำคัญของมาตรการผ่อนคลาย จากเดิมขอความร่วมมือประชาชน งดออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เป็น 23.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น  ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าเบ็ดเตล็ด ปิดตั้งปิดการให้บริการตั้งแต่เวลา 23.00- 04.00 น. ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์และศูนย์การค้าทุกประเภท ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น ถึงเวลา 21.00 น. โดยให้งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มและบริโภค ภายในร้าน ได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยห้ามมิให้มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน"

และสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายสาธารณะ สวนสาธารณะ ให้เปิดได้เฉพาะ ประเภทการเล่นกีฬากลางแจ้ง โดยเปิดได้ไม่เกินเวลา ๒๑.00 น. และแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มต้องสแกน “SAVE SURAT” และต้องรายงานตัวกับเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมกักตัวอยู่บ้านหรือพื้นที่ที่จังหวัดให้ภายใน 14 วัน เป็นต้น

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน