เริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าหลังพบผู้ป่วยจากคลัสเตอร์แรงงานต่างด้าว

28 พ.ค. 2564


เมื่อวันที่28พฤษภาคม 2564 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก นำพนักงานฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดหมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19  เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มแรก เพื่อสร้างกระแส และความมั่นใจในการรับวัคซีน ให้กับประชาชนในพื้นที่
นายจักรกฤษณ์   กล่าวว่า จากการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในการลงทะเบียนรับวัคซีน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และ7 กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอดอนสัก เพื่อให้เขาได้รับวัคซีนให้มากที่สุด ที่จะเริ่มดำเนินการฉีดภายในเดือนหน้า อย่างน้อยก็เป็นภูมิป้องกันตนเอง ป้องกันครอบครัว และป้องกันจังหวัดของเรา การลงไปเคาะประตูพบปะกับชาวบ้าน ได้สร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการฉีดวัคซีนมากขึ้น โดยประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น นั้น


วันนี้จึงนำข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ที่มีความเสี่ยงได้รับวัคซีนเป็นเข็มแรกเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันตนเอง อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการรับวัคซีนให้มากที่สุด ซึ่ง ปัจจุบันอำเภอดอนสัก มีประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีนแล้วจำนวน 20,523 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.49 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน