อบต.เจดีย์หัก นำถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด19

28 พ.ค. 2564


เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  น.ส.วิลาสินี สุพานิชวรภาชน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก พร้อมด้วยนายธนพงษ์  ปัญญากาญจน์ ปลัด อบต.เจดีย์หัก และตัวแทน นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สส.ราชบุรี เขต 1 ร่วมกับกำนันตำบลเจดีย์หัก  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้กักตัวอยู่ในบ้าน หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 10 หมู่ 12 และหมู่ 13  โดยมีผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ค่อยดูแลในพื้นที่ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี

 

 
โดยการมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบปัญหาและครอบครัว เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องกักตัว 14 วัน ไม่มีของอุปโภคบริโภค และมีปัญหาค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอไม่ได้ประกอบอาชีพ มีภาระต่างๆ  โดยทำการส่งมอบผ่านไปทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ ไปมอบให้กับลูกบ้านที่มีความเสี่ยงสูง  ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 

 


ด้าน น.ส.วิลาสินี สุพานิชวรภาชน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด ที่ถูกกักตัว เดือดร้อนเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นในการดำรงค์ชีวิต ทั้งนี้ยังได้มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้ติดตามสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อจำกัดวงของการระบาด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่ถูกกักตัวเป็นอย่างดี โดยประชาชนมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ และทราบถึงเหตุจำเป็นในการกักตัวผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล และอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ แก่ประชาชน ตลอด 24 ชม.

ภัทรพงศ์  คำเปรม  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน