นายอำเภอดอนสักลุยเคาะประตูบ้านให้ความรู้ เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19

26 พ.ค. 2564


นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ออกเดินเคาะประตูบ้านประชาชนให้ความรู้พร้อมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาวดอนสักลงทะเบียนรับวัคซีนให้ได้ 100% ภายหลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 มีคลัสเตอร์แรงงานต่างด้าวทำให้มีผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้น พร้อมคัดกรอง และคุมพื้นที่เสี่ยงเข้มจนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและอยู่ในภาวะควบคุมได้
นายจักรกฤษณ์  กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในการลงทะเบียนรับวัคซีน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และ7 กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอดอนสัก เพื่อให้เขาได้รับวัคซีนให้มากที่สุด ที่จะเริ่มดำเนินการฉีดภายในเดือนหน้า อย่างน้อยก็เป็นภูมิป้องกันตนเอง ป้องกันครอบครัว และป้องกันจังหวัดของเรา การลงไปเคาะประตูพบปะกับชาวบ้าน ได้สร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการฉีดวัคซีนมากขึ้น โดยประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น


สำหรับการเตรียมความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทางอำเภอดอนสักได้จัดกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องรับวัคซีน ได้แก่  1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน  2.เจ้าหน้าที่อื่นด่านหน้า และกลุ่มอาชีพเสี่ยงติดเชื้อ 3.ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค   4. ประชาชนทั่วไป อายุ18-56 ปี โดยกำหนด ช่องทางการลงทะเบียนและรับวัคซีน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.จองผ่านแอพพลิเคชัน “หมอพร้อม”  2.ลงทะเบียนผ่าน อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หรือ ผ่านองค์กร/หน่วยงาน ของตน  3.ลงทะเบียน ณ จุดฉีด ณ.รพ.ดอนสัก(On-site Registration)

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับวัคซีน ทั้งสิ้น  26,663 ราย แบ่งเป็น  1.กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 5,933 ราย  2.กลุ่มโรคประจำตัวเรื้อรัง7 กลุ่มโรค จำนวน 2000 คน  3.กลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี จำนวน18,730 ราย

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนแล้ว รวมทุกกลุ่ม ประมาณ ร้อยละ 70 ซึ่งกำหนดแผนดำเนินการฉีดวัคซีน ในเดือนมิถุนายน 2564 ต่อเนื่องไปทุกวันๆละ800 ราย จนกว่า จะครบถ้วน หรือตามที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนต่อไป

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน