ทัพเรือภาคที่ 1 แจกจ่าย ต้นไม้ให้หน่วยในสังกัด และครอบครัว ปลูกเพื่อแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียว

25 พ.ค. 2564


  กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1  จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2564  ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจ ไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

 วันนี้ (24 พ.ค.2564) พลเรือโท โกวิท  อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า  วันที่ 24 พฤษภาคม  เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พลเรือเอก  ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ปฎิบัติตามอนุมัติ กระทรวงกลาโหม ให้พิจารณาจัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี พ.ศ.2564 โดย ทัพเรือภาคที่ 1 ได้สนองด้วยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อโครงการนี้ว่า “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และกระตุ้นจิตสำนึกให้กับกำลังพล  ครอบครัว และประชาชนทั่วไป  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้  รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ที่มีคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยโลก  รวมถึงมีความสำคัญต่อวงจรของสิ่งมีชีวิต
     พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม  กล่าวอีกว่า ในการดำเนินกิจกรรมในปีนี้ ได้ให้ กองกิจการพลเรือน ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแล้ว พบว่า ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 มีพื้นที่ปลูกต้นไม้กว่า 1 ไร่  และพื้นที่เกาะขามที่ดำเนินโครงการอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม อีก จำนวน 2 ไร่  อีกทั้งได้สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ไม้ให้กับครอบครัวข้าราชการที่สามารถนำไปปลูกในบริเวณรอบพื้นที่บ้านพักอาศัย จึงได้ขอรับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ต้นพะยูง 60 ต้น ต้นประตู่ 60 ต้น  ซึ่งในการนี้ ทางด้าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวค้ากระแบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี ได้ให้การสนับสนุน ต้นจิกทะเล จำนวน 200 ต้น


 


       และได้กล่าวอีกว่า นอกจากปลูกป่าตามโครงการแล้ว ทัพเรือภาคที่ 1 ยังได้จัดหากล้าไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อครัวเรือนข้าราชการ ด้วยการจัดหาไม้ผลแจกจ่ายให้กับครอบครัวข้าราชการนำไปปลูกที่บ้าน เช่น ต้นมะม่วง ต้นขนุน ต้นฝรั่ง ให้เป็นคลังอาหารประจำบ้าน สามารถเก็บทานได้ตามฤดูกาล  โดยไม่ต้องซื้อให้สิ้นเปลืองเงิน และ ไม่ยุ่งยากต่อการบำรุงรักษาอีกด้วย


 

      พัชรพล  - ณัฐภูมินทร์  ปานรักษ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน