ผู้ว่าฯสุราษฎร์ลุยเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์สู้ภัยโควิด19

22 พ.ค. 2564


วันนี้ (22 พ.ค. 2564) เวลา 10:00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เดินทางไปเยี่ยม ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ วัดสันติคีรีรมย์ (วัดเขาหัวควาย) ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน โดยมีนายวิสูตร อินทรกำเนิด รายงานการทำงานและความพร้อมระดับพื้นที่ ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ถูกกักกันโรคในพื้นที่เสียง ของ อ.กาญจนดิษฐ์  โดยมีว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ให้การต้อนรับ
นายวิชวุทย์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายหลังจากที่เราได้ทำการตรวจเชิงรุก ก็ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้นในระยะแรกๆจากคลัสเตอร์ใหญ่ๆ เพื่อเป็นการกำจัดวง และหยุดการแพร่ระบาดเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำการคัดกรองให้มากที่สุด ภายหลังที่เราทำการตรวจเชิงรุกพร้อมกับมีมาตราการต่างๆ ทำให้ขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เริ่มลดลง และถ้าประชาชนร่วมมือกันอย่างนี้จะทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราจะกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่พักอยู่ที่โรงพยาบาลสนามตอนนี้ก็รักษาหายกลับบ้านได้แล้วเป็นจำนวนมาก จะเห็นได้จากเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎตอนนี้ว่างลงครึ่งต่อครึ่งและเราหวังว่าจะรักษาหายหมดทุกคน และอยากเชิญชวนให้ชาวสุราษฎร์ธานีลงทะเบียนรับวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อป้องกันตัวเอง ป้องกันครอบครัว และป้องกันจังหวัดของเราต่อไป


ที่อำเภอพุนพิน นายวิสูตร อินทรกำเนิด  นายอำเภอพุนพิน รายงานว่า อำเภอพุนพินได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องโดยออกหน่วยบริการไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยร่วมกับ อบจ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุนพิน และโรงพยาบาลพุนพิน ออกหน่วยบริการดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาหัวควาย ตำบลท่าสะท้อน และพื้นที่ใกล้เคียง โดยคาดว่าจะมีผู้เข้ามารับการตรวจคัดกรองประมาณ 500 คน  ซึ่งเมื่อได้ทำการตรวจคัดกรองในวันนี้แล้ว อีก 7 วันต่อไปจะทำการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

ต่อมาเมื่อ เวลา 11:00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปยังวัดสนธิ์ ตำบลกะแดะ ซึ่งเป็นสถานที่กักกันโรคระดับพื้นที่เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ โดยว่าที่ ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ รายงานว่า สถานที่แห่งนี้ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาพักเพื่อรอสังเกตอาการอยู่ทั้งสิ้น 5 ราย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ อสม. มาทำการซักถามอาการ ตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นประจำทุกวัน  พร้อมทั้งได้จัดชุดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมุนเวียนกันมาดูแลรักษาความปลอดภัย โดยมีเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย

และได้เดินทางไปยังค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ ตำบลกรูด  ซึ่งเป็นสถานที่กักกันโรคระดับพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด ซึ่งสถานที่แห่งนี้เดิมทีเป็นค่ายลูกเสือที่ให้นักเรียนนักศึกษามาเข้าค่ายลูกเสือ แต่ไม่ได้ใช้งานมาร่วม 10 ปี เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลกรูด ทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลายราย

ทางอำเภอกาญจนดิษฐ์จึงได้หารือร่วมกับเทศบาลตำบลกรูด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อขอใช้ค่ายลูกเสือแห่งนี้เป็นสถานที่กักกันโรคระดับพื้นที่ (LQ) โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาพักเพื่อรอสังเกตอาการอยู่ทั้งสิ้น 10 ราย โดยในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ อสม. มาทำการซักถามอาการ ตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมทั้งได้จัดชุดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมุนเวียนกันมาดูแลรักษาความปลอดภัย โดยมีเทศบาลตำบลกรูด เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน