อบจ. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างมีระบบและยั่งยืนให้กับชาวบ้าน

22 พ.ค. 2564


         วิสัยทัศน์ ในการบริหารงานของ นายก อบจ.กาญจน์ แก้น้ำท่วมถนน อย่างมีระบบและยั่งยืนให้กับชาวบ้านเร่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของพี่น้องเรื่องน้ำท่วมขัง นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เดินหน้าลุยงานบริหารแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน ประเด็นเร่งด่วนน้ำท่วมถนนสายหลักและปัญหาอื่นๆที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบที่ถนนพัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรีได้ประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังบนถนนทำให้การสัญจรไปมาลำบากมาหลายปีและเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง จึงได้นำเข้าที่ประชุมระดมความคิดเห็น บูรณาการ ร่วมกับ พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ สส.พรรค ประชารัฐ พร้อมด้วย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ในการบริหารจัดการน้ำท่วมขังบนถนนทุกสายในเขตอำเภอเมืองและเร่งด่วนบนถนนพัฒนาการ บริเวณโค้งแก้มลิงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องมาช้านาน จึงมอบหมายให้ นายชูศักดิ์ แม้นทิม รองนายก อบจ. กำกับการดูแลให้เป็นประเด็นเร่งด่วน โดยมี นายปิยะ สาระศาลิน สจ.เขต 2 เมืองกาญจนบุรี เป็นคนควบคุมการดำเนินงานซึ่งได้ดำการควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่องจนใกล้แล้วเสร็จเพื่อรองรับฤดูฝนที่มาถึง เป็นการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นทางนั้น นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กจ.ได้เปิดเผย กับผู้สื่อข่าวว่าได้ดำเนินการประสานงาน ร่วมกับท้องถิ่นในเขต อำเภอเมือง เทศบาลเมือง เทศบาล แก่งเสี้ยน เทศบาลเมืองปากแพรก เทศบาลท่าล้อ และ อบต.แก่งเสี้ยน โดยคิดแบบบูรณาการ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจัดการน้ำท่วมขัง บนถนนสายหลักในเขตอำเภอเมือง อย่างยั่งยืน ซึ่งวางแผนเป็น 3 ระยะ ระยะกลาง ระยะยาว และระยะสั้นมีการสำรวจทางเดินน้ำที่อุดตันและมีปัญหาของทางเดินน้ำเช่นถนนสายพัฒนาการ ตอนนี้ได้ดำเนินการไปเกือบ100%แล้วคาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาในระยะเร่งด่วนได้ทันท่วงที จะไม่เกิดน้ำ


ท่วมขังในถนนในเขตอำเภอเมือง และระยะที่ 2 ได้ส่งช่างออกไปสำรวจกำหนด เส้นทางเดินของน้ำ โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แยกวัดน้ำฝน ออกจากน้ำเสีย ซึ่งน้ำฝนไม่ต้องเอาไปบำบัดสามารถปล่อยลงแม่น้ำได้ทันที สวนน้ำเสียก็ไปบำบัดตามปกติ อันดับที่ 3 ทำการก่อสร้างเส้นทางระบายน้ำแบบถาวร ซึ่งทั้งหมดนี้จะเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นี่คือวิธีแก้ โดยรับการสนับสนุน แนวคิด และให้คำปรึกษา โดยพลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้ อบจ. เป็นแม่งานและได้ความร่วมมือจากนายกท้องถิ่น แต่ละเทศบาลทุกที่ ที่เป็นพื้นที่เกี่ยวข้อง ต้นกำเนิดของน้ำ และเป็นพื้นที่รับน้ำ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกเทศบาล จึงฝากถึงพี่น้องประชาชน ให้ว่างใจการทำงานการบริหารของ อบจ.กจ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ รับทราบทุกปัญหาของประชาชน ทาง อบจ.พยายามแก้ปัญหา อย่างยั่งยืนและบูรณาการเป็นระบบในพื้นที่ ถนนเคยน้ำท่วมจะไม่มีน้ำท่วมอีกต่อไป

ทีมข่าว คมชัดลึก ภาคตะวันตกจ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน