ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ประสานทัพเรือภาค 2 บรรทุกน้ำดิบช่วยชาวบ้านเกาะนกเภาประสบปัญหาภัยแล้ง

21 พ.ค. 2564


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า  ตามที่ได้เชิญหน่วยงานต่างๆร่วมกันสำรวจหาแนวทางแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน เร่งด่วนของประชาชนบ้านเกาะนกเภา หมู่ 11 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จากฝนทิ้งช่วง จึงได้ขอรับการสนับสนุนเรือจากทัพเรือภาค 2 สงขลา บรรทุกน้ำนำส่งเกาะนกเภา
นายวิชวุทย์ กล่าวว่า ล่าสุด ทัพเรือภาค 2 สงขลา ได้มอบให้ "เรือทองหลาง" บรรทุกน้ำเที่ยวแรกจาก อ.เกาะสมุย จำนวน 50,000 ลิตร ส่งถึงเกาะนกเภา สูบใส่ถังน้ำกลางเก็บ สำหรับใช้อุปโภคที่ตั้งไว้ 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 เกาะนกเภาโฮมสเตย์ จำนวน 50,000 ลิตร จุดที่ 2 บ้านกลาง 30,000 ลิตร จุดที่ 3 ธนาคารปู 45,000 ลิตร โดยเที่ยวต่อไป เรือทองหลาง จะไปรับน้ำประปาจากท่าเทียบเรือแหลมทวด อ.ดอนสัก ทยอยส่งใส่ถังจนครบ 125,000 ลิตรเพื่อให้ประชาชนบนเกาะได้มีน้ำใช้


 อบต.ดอนสัก ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 2 ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บนเกาะนกเภา โดยมีมติใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมจัดหาถังน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 25 ใบ พร้อมสายส่งน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ยาว 400 เมตรไว้รองรับน้ำให้ประชาชน และขุดเจาะ บ่อบาดาล พร้อมวางระบบประปา ส่วนระยะยาวจะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเกี่ยวข้องปรับปรุงสระเก็บน้ำ , ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. , การก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งรอบเกาะ และปรับปรุงท่าเทียบเรือ 

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน