ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล

20 พ.ค. 2564


ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในสังกัดที่ปฏิบัติราชการชายแดน พร้อมนำผลผลิตโครงการทหารพันธุ์ดี มอบให้ผู้ประสบภัยจากโควิด-19 ในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันนี้ (20 พ.ค.64) พันโท ณัฐวุฒิ ศรีสังข์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในสังกัด ที่กองร้อยทหารราบที่ 15123 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยพันโท ณัฐวุฒิ ได้แนะนำข้อควรปฏิบัติภายในฐานปฏิบัติการให้มีความพร้อม ทั้งความเป็นอยู่ด้านคุณภาพชีวิต และมีความพร้อมในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับฐานปฏิบัติการ และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด โอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และผลิตผลจากโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย ให้แก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จากนั้นพันโท ณัฐวุฒิ ศรีสังข์ ร่วมกับนายสังคม  เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ และเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราขนครินทร์ ได้นำพืชผลทางการเกษตรและไข่เป็ดจากโครงการทหารพันธุ์ดีฯ ตามแนวทางพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หน่วยทหาร มอบให้กับพี่น้อง


ประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิค-19 ในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอจากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 กรียา เต๊ะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นราธิวาส

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน