บ้านนาสาร (Kick Off) รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ปลอดภัย

19 พ.ค. 2564


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่บริเวณสนามหน้าที่ ว่าการ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ (Kick Off)ให้ประชาชนในอำเภอบ้านนาสารฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด -  19 ฟรีและปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด – 19 ของอำเภอบ้านนาสาร ออกรณรงค์ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองนาสาร และชุมชนต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ตามมาตรการ เร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ปลอดภัยและประชาชนปลอดภัย จากโรคนี้โดยเร็วที่สุด


                                                                                                     
                                                                                                     
โดยมีนายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมนายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร และนายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร  นางพรพนา ภิญโญศาสตร์ ปลัดเทศบาลเมืองนาสาร รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองนาสาร และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรังที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ


โอกาสเดียวกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบของที่ระลึกให้กับ ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่นแต่ละตำบล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน หลังจากได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัว สังเกตอาการกลุ่มเสี่ยง (Local Quarantine) ที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง ที่ปิดดำเนินการแล้ว ท้องที่หมู่ 4 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร ซึ่งมีผู้กักสังเกตอาการอยู่ จำนวน 5 คน 
สันทัด  เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.สุราษฎร์ธานี

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎรธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน