จังหวัดหนองบัวลำภู ทำพิธีปล่อยแถวพ่นยาฆ่าโควิด และรณรงค์การฉีดวัคซีน

15 พ.ค. 2564


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (ศปก.อ.) เมืองหนองบัวลำภู นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผอ.ศปก.อ.เมืองหนองบัวลำภู  เป็นประธานในพิธี พร้อมกับข้าราชการทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ รพ.สต.ทุกตำบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล Tambom Smart Team (TST) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และชุดปฎิบัติการพ่นยากำจัดเชื้อ ได้ร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการและคณะทำงานติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับตำบล จำนวน 15 ชุด เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม ประชุมชี้แจง ให้ข้อแนะนำ ในการปฏิบัติตามมาตรการที่ส่วนกลางและจังหวัดกำหนด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ จองรับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ครอบคลุม ซึ่งวันนี้จัด ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

 

 

 

 
  จากนั้นชุดปฎิบัติการระดับตำบล ได้ไปร่วมกับศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบล 15 ตำบลกำหนดการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน และครัวเรือนในเรื่องต่างๆ ดังนี้


    1.มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ ศบค. คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเฉพาะมาตรการ D M H T T A (การเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การวัดอุณหภูมิ การตรวจหาเชื้อ และการใช้แอฟปลิเคชั่น”ไทยชนะ”หมอชนะ”)


     2.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนตาม”หมอพร้อม” “หนองบัวลำภูพร้อม”เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในหมู่บ้าน ชุมชน ทุกครัวเรือน


     3.การไปรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะในเชิงพื้นที่เพื่อนำมากำหนดเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักทรงงาน”ภูมิสังคม” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งในบริบทของพื้นที่จะมีวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ และพื้นที่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต่างกัน ซึ่งจะต้องนำไปดำเนินการให้เหมาะสม ให้ถูกต้องกับพื้นที่ และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

 

 

 

 

 ภาพ/ข่าว วรรธนะ ทองดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

 


 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน