ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ลงพื้นที่ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด19 คลัสเตอร์แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก

13 พ.ค. 2564


นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายมนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี.และคณะตรวจติดตามการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการค้นหาผู้ป่วย Covid-19 เชิงรุก ในพื้นที่อำเภอดอนสัก ภายหลังได้ตรวจพบผู้ป่วย Covid-19 วันเดียวจำนวน 33 ราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว พร้อมสั่งการทางอำเภอ ปิดโรงงาน แพปลา ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดการแพร่เชื้อ และคัดกรองผู้ที่สุ่มเสี่ยงเพื่อนำไปกักตัว และรักษาต่อไป ปัจจุบันจากการตรวจสอบข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid-19 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันจึงขอให้ทุกอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.จัดตั้งสถานที่กักตัวเพื่อตัดวงจรการติดเชื้อในครัวเรือน และให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ลงทะเบียนจองการฉีดวัคซีน Covid-19 ได้ ที่ App หมอพร้อม หรือที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน และให้ อสม.จัดเก็บข้อมูลเพื่อนำลงทะเบียนเพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และเราจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ ไปด้วยกัน ทุกคนจะต้องปลอดภัย

 

 
นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร นายอำเภอดอนสัก กล่าวว่า สำหรับการตรวจค้นหาผู้ป่วย Covid-19 เชิงรุก ในวันนี้ตรวจไปแล้วประมาณ 1,000 ราย ตรวจแบบเร็ว (Rapid Test Antigen) ขณะนี้พบผลบวก 5 ราย ก่อนที่ส่งตรวจยืนยันแบบคุณภาพในห้องแล็บ (Rapid Test Antigen) อีกครั้ง และได้สั่งให้กลุ่มเสี่ยงสูงหยุดทำงานทันที  มีการคัดแยกกลุ่มเสี่ยงสูง ไปเข้ากักตัวที่อำเภอจัดการไว้ พร้อมมีมาตรการ สั่ง ปิดพื้นที่/สถานควบคุมห้ามการเข้าออกในพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุจำเป็น ปิดสถานประกอบการที่พบผู้ติดเชื้อให้แรงงานหยุดงานตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมทั้งคัดแยกกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง) เข้ากักตัวในสถานที่กักตัว Local Quarantine ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก Active Case Finding ในสถานประกอบการ และในชุมชน


พร้อมจัดตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง และจุดสกัดรอยต่อระหว่างชุมชน /หมู่บ้าน จัดทำข้อมูลบุคคลผู้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน / ชุมชน (มาจากต่างอำเภอ จังหวัด ทุกราย)  ตรวจค้น ตรวจสอบ สถานประกอบการ เรือประมงที่มีแรงงานต่างด้าว ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด และให้เน้นย้ำ ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลดการรวมกลุ่ม มาตรการต่างๆจะทำให้ทางอำเภอสามารถควบคุมการแพร่ระบาด และมีการจัดการไม่ให้มีการกระจายเป็นวงกว้างต่อไป

นายสันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน