ตรวจเชิงรุกกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงหลังพบผู้ป่วยจำนวนมากจากผู้ใช้แรงงาน

7 พ.ค. 2564


วันที่ 7 พ.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายานว่า ประชาชนในอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันของอำเภอดอนสัก เข้าตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยรถตรวจติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ที่ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอดอนสัก หลังจากเมื่อ 2 วันที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอดอนสัก ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และพบผู้ติดเชื้อวันเดียว 33ราย จากผู้ใช้แรงงาน
โดยนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก กล่าวว่าในวันนี้ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย โรงพยาบาลดอนสัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก สถานีตำรวจภูธรดอนสัก และโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ได้ทำการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันของอำเภอดอนสัก

 


ซึ่งทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้นำรถตรวจติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อฯ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเสี่ยงในชุมชน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และเพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ทำการเก็บตัวอย่างจากประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งสิ้น จำนวน 438 รายทั้งนี้ในอำเภอดอนสักปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อแล้ว 64 ราย  และยังรอจากการตรวจเชิงรุกด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานต่อไป

สันทัด  เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน