โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

6 พ.ค. 2564


วันที่ 6 พ.ค. 2564  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ห้องประชุมวิภาวดี  ชั้น 4 อาคารโภชนาหาร  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะ  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ  ก่อนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน 

 
จากนั้นได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม  พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล  พร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ Chest  ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)  จำนวน 8 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาล 8 แห่ง  เพื่อให้แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้น  ให้เป็นตามบริบทและสถานการณ์  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วไป

 

สรเดช ส้มเกลี้ยง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน