ประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอน ตื่นตัวกลัวระบาดโควิด-19สวมหน้ากากก่อนออกทะเล

5 พ.ค. 2564


 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นาวาเอก วศากร สุนทรนันท์ รองผู้อำนวย การศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ศรชล.) พร้อมนายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ประชาสัมพันธ์จังหวัด สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ลงเรือไปตรวจสอบ ดูชาวประมงพื้นบ้านประมาณ 3,000 คน ที่เดินทางด้วยเรือประมงพื้นบ้าน จำนวนกว่า 300 ลำ มาลงงมเก็บลูกหอยแครงในบริเวณอ่าวบ้านดอน เขตท้องที่ อ.ท่าฉาง  เนื่องจากกรณีมีการพบชาวประมงพื้นบ้านรวมกลุ่มจำนวนมากและไม่สวม หน้ากากอนามัย เกรงจะเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มชาวประมง และกลับไปแพร่ระบาดในครอบครัวหมู่บ้าน

 
จากการตรวจสอบและสอบถามพบว่า ชาวประมงพื้นบ้านได้รับทราบ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วและมีความตื่นตัวได้นำหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากมาสวมใส่ก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันตัวเองติดเชื้อโควิด-19 ส่วนบนเรือได้ลด จำนวนคนน้อยลงไม่ให้แออัดแล้ว นายวิชิต หวังสะต๊ะ อายุ 56 ปี ชาวประมงพื้นบ้านหมู่บ้านสันติสุข ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้รู้ว่าทางจังหวัดมีประกาศให้เข้มงวดการ สวมหน้ากาก ออกนอกบ้านต้องใส่ตลอดเวลานอกจากอยู่คนเดียวในบ้าน มาทะเลก็ต้องใส่ตลอด นอกจากตอนลงน้ำก็ถอดพอขึ้นจากทะเลก็ใส่ทุกคน ซึ่งเจ้าของเรือสั่งให้ลูกเรือทุกคนอย่าลืมใส่หน้ากากและเมื่อเสร็จงานให้รีบ กลับบ้าน “ เพราะทุกคนก็กลัวโควิด-19 แต่ต้องมาหาเก็บหอยเลี้ยงครอบครัว ส่วนเรือที่เคยมีลูกเรือประมาณ 40 คนได้ลดเหลือประมาณ 15 คนไม่ให้แออัดเกิน 20 คน ส่วนกลุ่มคนเก็บหอยที่มาจากต่างจังหวัดเมื่อนำ ลูกหอย ไปขึ้นที่ท่าเรือหน้าศาลกรมหลวงชุมพร จะขึ้นรถกลับที่พักเช่นกัน ” นายวิชิต กล่าขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านจาก ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ กล่าวว่า ได้ใช้หน้ากากผ้าเป็นหลัก โดยก่อนลงเก็บหอยได้แขวนตากไว้บนเรือ เมื่อเก็บหอยเสร็จขึ้นบนเรือก็นำมาสวมใส่เพื่อความปลอดภัย 


ด้านพ่อค้ารับซื้อลูกหอย ชาว ต.คลองฉนาก อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ได้นำเรือมาจอดลอยลำรอรับซื้อลูกหอยจากชาวประมงพื้นบ้านพบว่า ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเช่นกัน กล่าวว่า ในหมู่บ้านมีผู้ติดโควิดถูกส่ง ไปรักษาแล้ว ซึ่งเมื่อออกนอกบ้านลงเรือมาทะเลต้องใส่หน้ากากมาด้วย เพื่อลดความเสี่ยง เพราะต้องพบเจอชาวบ้านนำหอยมาส่งขายหลายคน ไม่รู้ใครไปไหนมาบ้าง นาวาเอก วศากร สุนทรนันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศรชล.) กล่าวว่า การเดินทางมาดูชาวประมงพื้นบ้านในวันนี้มีการปฏิบัติตามประกาศจังหวัด สุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่นอกเคหสถาน อีกทั้งที่การจัดระเบียบอ่าวบ้านดอน ขอคืนพื้นที่ที่มีผู้ครอบครองโดยผิดกฎหมายให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนมีสิทธิ์ใช้อย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านมีพื้นที่สำหรับทำกิน มากขึ้น และมีรายได้มากขึ้นด้วย

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน