คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด เห็นชอบเปิดโรงพยาบาลสนามบ้านเขาล้านเตรียมย้ายผู้ป่วยอาการไม่หนักเข้า พร้อมมาตรการคุมเข้มเฝ้าตลอด 24 ชม.

4 พ.ค. 2564 อ่าน 5 ครั้ง


     ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาและเห็นชอบ เปิดโรงพยาบาลสนาม  คือ ศูนย์ราชการสภากาชาดไทย เขาล้าน หลังตัวเลขผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลตราด โรงพยาบาลเขาสมิง และโรงพยาบาลบ่อไร่ มีมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเตียงที่รองรับแล้ว

     นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ระบุว่า หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด มีมติเห็นชอบ ให้เปิดโรงพยาบาลสนามแล้ว ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้เข้าไปสำรวจสถานที่เบื้องต้นพร้อมดำเนินการจัดการด้านการสาธารณสุขแล้วบางส่วน ที่อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการสภากาชาดไทย เขาล้าน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาการไม่หนักเข้ามาพักรักษาที่นี้
     สำหรับโรงพยาบาลสนามบ้านเขาล้าน จะใช้อาคารรสสุคนธ์ เพียงอาคารเดียว ที่สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อย่างน้อย 50 เตียง สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกจำนวนหนึ่ง โดยรอบจะมีลวดหนาม ล้อมรอบ กล้องวงจรปิด มีทหาร ฝ่ายปกครอง เฝ้ายามตลอด 24 ชม. ไม่อนุญาตให้บุคคลเข้าภายนอกเข้าออกในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม


 อย่างไรก็ตาม การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 1 นั้น ศูนย์ราชการสภากาชาดไทย เขาล้าน เคยเป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางออกมาจากต่างประเทศ เพื่อระวังเชื้อที่อาจจะมาจากผู้ที่กลับจากต่างประเทศ เมื่อการระบาดลดลง จากนั้นโควิด ระลอกที่ 2 ได้ย้ายสถานที่กักตัวผู้ที่มาจากต่างประเทศไปยังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลน จนถึงปัจจุบัน

ธีระภัทร์ แววคล้ายหงษ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค ตราด
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน