คณะกรรมการโรคติดต่อสุพรรณบุรี ขยายเตียงเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19

4 พ.ค. 2564 อ่าน 6 ครั้ง


วันที่ 4 พ.ค. 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูล สถานการณ์การใช้เตียง ว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช มีการขยายเตียงเพิ่มขึ้น 11 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19 ที่เพิ่มขึ้น . ส่งผลให้มีจำนวนเตียงทั้งหมด 195 เตียง. มีผู้ป่วย covid -19. ทั้งหมด 133 คน คิดเป็นร้อยละ 68.21 ของ จำนวนเตียงทั้งหมด คงเหลือเตียงพร้อมให้บริการ 47  เตียง เมื่อจำแนกผู้ป่วยตามระดับความความรุนแรง ดังนี้ 1 ระดับ asymptomatic +mild เล็กน้อย จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 87.97 ของผู้ป่วยทั้งหมด

2.ระดับ moderate ปานกลาง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.51 ของผู้ป่วยทั้งหมด

3.ระดับ severe  รุนแรงจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.52 ของผู้ป่วยทั้งหมด
            ด้าน Local Quarantine Suphanburi แห่งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. จำนวนห้องพักทั้งหมด 38 ห้อง ใช้ได้ 9 ห้อง ขณะที่ Local Quarantine Suphanburi แห่งที่ 1 อยู่ระหว่างการปรับปรุงส่วน โรงพยาบาลสนาม รพ. สนาม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี หรือศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณบุรี  เตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง


ขณะที่ สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ  9 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ 317 . ราย และรักษาหายแล้ว 166 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก 150 ราย เสียชีวิต  1 ราย           

ทั้งนี้ ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ WFH  /ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน หรือ ผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ควรมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการช่วยพัฒนาทั้งระบบหัวใจไหลเวียนเลือด ระบบกล้ามเนื้อ และลดความเครียด ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและลดความรุนแรงของโรคต่าง ๆ เช่น ที่โรงพยาบาล อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มีคนไข้ ห้องรวม 4 คน จัดกิจกรรม 6 minute walk   โดยมีผู้นำ ที่เป็นผู้ป่วยจาก อ.เมืองฯ เป็น caregiver ส่วนอีก3 คนเป็นผู้ป่วยสูงอายุ ทำให้ทั้งหมดรู้สึกดี คลายความเครียด และวิตกกังวล นอกจากนี้ ยังช่วยดูแลผู้ป่วยสูงอายุ 3 คน ตั้งแต่ วัดBP  วัดอุณหภูมิ. O2 Sat เช็ดตัวลดไข้/นำอาหารและน้ำมาให้ /ตลอดจนรายงานอาการป่วย ทางline.แก่เจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยกันและทางโรงพยาบาล และเป็นบรรยากาศของความรัก ความเอื้ออาทร ที่น่ารัก และอบอุ่นอีกด้วย

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. สุพรรณบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน