วัดจัดถุงยังชีพใส่สามล้อไปแจกให้ผู้ที่กักตัวและคนป่วยถึงบ้าน

4 พ.ค. 2564 อ่าน 6 ครั้ง


วันที่ 4 พ.ค. 2564  ที่วัดแช่มอุทิศ ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง จ.สงขลา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค covid-19 ในระลอกที่ 3 ทวีความรุนแรงมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ในประเทศไทยและในจังหวัดสงขลา พระครูสมุห์ศุภชัย สุภธมฺโม เจ้าอาวาสวัดแช่มอุทิศ ทางวัดพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์สามเณร และญาติโยมได้ร่วมกันจัดข้าวสารอาหารแห้ง ทำเป็นถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ถูกกักตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ covid 19 ระลอกที่ 3 รวมถึงญาติโยมผู้ป่วยติดเตียงที่ลำบาก และผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่า กลุ่มทุกกลุ่มเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบฯเป็นจำนวนมาก ในนาม คณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา โดยมอบให้ อสม.เป็นตัวแทนนำถุงยังชีพกระจายไปตามบ้าน เนื่องจากผู้ที่ถูกกักตัว ไม่สามารถที่จะเดินทางมารับถุงยังชีพที่วัดได้ ทางวัดจึงได้มอบให้อสม.เป็นศูนย์กลางในการที่จะกระจายถุงยังชีพ ไปมอบให้เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์

 
สำหรับถุงยังชีพ 300 ถุงในชุดแรก จะมอบให้ที่หมู่ 5 บ้านสวนตูล หมู่ 6 บ้านญวนวัดแช่มอุทิศ และหมู่ 7 หมู่บ้านถาวรนิมิต ตำบลเขารูปช้างเป็นชุดแรก

 


พระครูสมุห์ศุภชัย สุภธมฺโม เจ้าอาวาสวัดแช่มอุทิศ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ในระลอกที่ 3 ทวีความรุนแรงกระจายพื้นที่ มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ในประเทศไทยและในจังหวัดสงขลา ทางวัดแช่มอุทิศ ในนาม คณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา จึงได้ปรารภสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ได้ให้กำลังใจญาติโยม ถือได้ว่าผู้ที่ติดเชื้อและครอบครัวนั้น ไม่มีใครที่อยากจะติดเชื้อเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างน้อยๆคณะสงฆ์ โดยนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือพรหมวิหารธรรมมาใช้ ทางวัดแช่มอุทิศ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์สามเณร และญาติโยมได้ร่วมกันจัดข้าวสารอาหารแห้ง ขึ้นเป็นถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ถูกกักตัว เป็นกลุ่มเสี่ยง ผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของ covid 19 ระลอกที่ 3 รวมถึงญาติโยมผู้ป่วยติดเตียงที่ลำบาก พร้อมกับผู้สูงอายุ ซึ่งถือได้ว่า กลุ่มทุกกลุ่มที่อาตมภาพได้กล่าวมาข้างต้น เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นทางวัดแช่มอุทิศ จึงได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพในเบื้องต้นจำนวน 300 ถุงและได้ให้กำลังใจกับอสม. ที่ได้ช่วยเหลือ หากมีผู้ถูกกักตัว หรือกลุ่มเสี่ยงขอให้ประสานงานมารับถุงยังชีพที่วัดแช่มอุทิศ เพื่อนำไปมอบให้ถึงบ้าน  ก็ขอเจริญพร สาธุชนที่พร้อมด้วยสถานการณ์ยุคปัจจุบัน ทางวัดแช่มอุทิศ ก็ได้งด ให้พระสงฆ์ในวัดทั้งหมดออกรับบิณฑบาตทางวัด ก็งด ให้พระสงฆ์ในวัดออกบิณฑบาต ปัญหาในส่วนของโรคโควิด 19 รวมทั้งญาติโยมที่ประสบปัญหา ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 พร้อมถึงการที่จะได้ประกอบโรงทานในลำดับสืบต่อไป ก็ขออนุโมทนาเชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ มาร่วมบุญใครที่พร้อม ก็สามารถมาร่วมข้าวสารอาหารแห้ง หรือกำลังกายกำลังใจ ที่เราจะเดินเคียงข้าง ไปด้วยกัน อย่างน้อยๆ เป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน

       นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.สงขลา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน