นายก อบจ.พิจิตรยืนยันเพื่อสุขภาพประชาชนพร้อมจัดงบประมาณสนับสนุนปราบโควิด

4 พ.ค. 2564


วันที่  3 พ.ค. 64  พ.ต.อ. กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประชุมร่วมกับ  นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1 ราย  ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 70 ราย รักษาหายแล้ว 6 ราย จึงทำให้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรวม 64 ราย
ซึ่งจากการประชุมร่วมกัน นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เสนอขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามรองรับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด ดังรายการต่อไปนี้คือ

1.รถโมบายสำหรับเก็บเชื้อสวอฟ จำนวน 2 คัน  

2.ตู้เก็บเชื้อสวอฟจำนวน 3 ตู้

3.น้ำยาสวอฟ(VTM) จำนวน 10,000 ชุด

4.ชุดป้องกันโควิด (PPE) จำนวน 100 ชุด

5.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนจำนวน 5 เครื่อง

6.เครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 5 เครื่อง

 


ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกันทุกฝ่ายมีมติเห็นด้วยว่า อบจ.พิจิตร ควรให้การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดพิจิตรทั้งนี้เพื่อจะได้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานเพื่อสุขภาพของชาวจังหวัดพิจิตรให้รอดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

สิทธิพจน์  เกบุ้ย ผู้สื่อข่าว จ.พิจิตร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน